Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Ευρωπαϊκός Χάρτης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας στα πλαίσια της πολύπλευρης προσπάθεια της για ενδυνάμωση των καταναλωτών και υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς επιδιώκει να βελτιώσει, μεταξύ άλλων, και την ευρύτερη πληροφόρηση που λαμβάνουν οι καταναλωτές και οι συμμετέχοντες στην ενεργειακή αγορά.

Επί αυτού, από την Πέμπτη 23/06/2022 έχουν τεθεί σε λειτουργία στην ιστοσελίδα της Αρχής, στην διεύθυνση https://www.rae.gr/mapape-graph/ τέσσερις Ευρωπαϊκοί Χάρτες με δεδομένα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στους χάρτες παρουσιάζονται σε ημερήσια βάση, για τα περισσότερα Ευρωπαϊκά κράτη, τα παρακάτω δεδομένα:

  1. Το ποσοστό διείσδυσης της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ ως προς την εγχώρια ζήτηση φορτίου (RES penetration)
  2. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από το σύνολο των εγκατεστημένων ΑΠΕ (RES generation)
  3. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από Φωτοβολταϊκά συστήματα (PV generation)
  4. Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενη από Αιολικά συστήματα (WIND generation)

Οι Ευρωπαϊκοί Χάρτες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ αποτελούν συνεργασία της ΡΑΕ με την ερευνητική Ομάδα Smart RUE του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Μπορείτε να βλέπετε τους χάρτες μέσω της διεύθυνσης https://www.rae.gr/mapape-graph/ σε υπολογιστή, tablet και κινητό.

Αρχειοθήκη ιστολογίου