Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Μπαίνουν σε περιπέτειες οι διασυνδέσεις του ΑΔΜΗΕ;


Όχι μόνον δεν αυξήθηκε το wacc του ΑΔΜΗΕ σε 7,5% (από 6,9% που ήταν μέχρι τώρα) όπως είχε εισηγηθεί ο Διαχειριστής, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι κατά τη χθεσινή ολομέλεια της Αρχής ελήφθη απόφαση για μείωση, στην τρέχουσα ρυθμιστική τετραετία, στο 6,1%. Θα δούμε τι έλαβε υπόψη η Αρχή και τι όχι, αλλά θυμάμαι ότι ο ΑΔΜΗΕ έλεγε ότι το Έσοδο δεν έχει αναπροσαρμοστεί κατάλληλα ώστε ο Διαχειριστής να εισπράττει τα προβλεπόμενα, τόσο για τα έργα που έχει ήδη ολοκληρώσει και ηλεκτρίσει, όσο και για τις αυξημένες λειτουργικές του δαπάνες. Και επιπλέον έχουμε ραγδαία μεταβολή των μακροοικονομικών συνθηκών, πράγμα που αποτυπώνεται στο κόστος δανεισμού για να γίνουν τα έργα.

Υπάρχει κίνδυνος για το ίδιο το επενδυτικό πρόγραμμα; Αυτό διαφαίνεται από όσα έχουν αναφέρει κύκλοι του Διαχειριστή, τη στιγμή μάλιστα που όλοι μιλάνε για την ανάγκη να επιταχυνθεί το εγκεκριμένο από τη ΡΑΕ επενδυτικό του πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ έως το 2030 για να επιτευχθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που θα αποτυπωθούν στο νέο ΕΣΕΚ.

Πρέπει να επισημανθεί, δε, ότι, ενώ το ύψος του wacc είναι κρίσιμο για την οικονομική βιωσιμότητα του Διαχειριστή ώστε να υλοποιεί απρόσκοπτα τις επενδύσεις του, ελάχιστη είναι η επίπτωση που έχει στον λογαριασμό του τελικού καταναλωτή.  Όπως έχετε ίσως διαβάσει, 1% χαμηλότερο wacc μεταφράζεται σε ετήσιο όφελος μόλις 1,70 με 2 ευρώ για έναν οικιακό καταναλωτή.

Και το ερώτημα είναι, τι συμφέρει τον καταναλωτή; Να γλιτώσει τα 2 ευρώ το χρόνο, ή να γίνουν ομαλά οι διασυνδέσεις που θα μειώσουν πολλαπλάσια τις ΥΚΩ και το ενεργειακό κόστος;

 

energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου