Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022

ΔΕΗ: Ανανέωση για τρία χρόνια της θητείας Στάσση - “Κόντρα” Υπερταμείου και CVC για τη σύνθεση του Δ.Σ

energypress.gr

Γιάννα Παπαδημητρίου

Επιμέρους αλλαγές αναμένεται να έχουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ μετά και την Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας στις 29 Ιουνίου, στα πλαίσια της οποίας οι μέτοχοι θα κληθούν να εκλέξουν τα μέλη του ΔΣ που θα πάρουν τη θέση των 8 των οποίων η θητεία λήγει.

Μάλιστα, όπως φαίνεται, το παρασκήνιο πίσω από τη διαμόρφωση των προτάσεων που θα τεθούν υπόψη των μετόχων είναι έντονο, καθώς για πρώτη φορά οι προτάσεις του μεγαλομετόχου, δηλ. της ΕΕΣΥΠ (ευρύτερα γνωστή ως “Υπερταμείο”), που διατηρεί ποσοστό 34,12% στη ΔΕΗ, δεν γίνονται εξ ολοκλήρου αποδεκτές. Ή, για να το πούμε διαφορετικά, είναι η πρώτη φορά που φαίνεται στην πράξη, σε αυτό το επίπεδο, τι σημαίνει η αλλαγή στη διάρθρωση της μετοχικής σύνθεσης της ΔΕΗ, με το Δημόσιο να μην έχει πλέον τον απόλυτο έλεγχο.

Από τις αλλαγές στη σύνθεση του ΔΣ ξεχωρίζει η είσοδος του κ. Γρηγόρη Δημητριάδη, διευθύνοντος συμβούλου του Υπερταμείου και του κ. Άλεξ Φωτακίδη, Partner and Head of Greece του CVC Capital Partners. Σημαντική, αν και αναμενόμενη, είναι και η παραμονή του κ. Στάσση ως επικεφαλής της ΔΕΗ, δεδομένου ότι το έργο του θεωρείται από όλους τους μεγαλομετόχους επιτυχημένο.  

Πιο αναλυτικά, η πρόταση για το νέο ΔΣ που θα τεθεί υπόψη των μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνει:

-την επανεκλογή του κ. Στάσση ως Διευθύνοντα Συμβούλου,

-την επανεκλογή των: κ. Αλ. Πατεράκη (μέλος), κ. Π. Παπαδημητρίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), κα. Δ. Δοξάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), κ. Στ. Καρδαμάκη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), κ. Στ. Θεοδωρίδη (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος)

-την εκλογή του κ. Αλ. Φωτακίδη και του κ. Γρ. Δημητριάδη

Σημειώνεται ότι από τα υφιστάμενα μέλη του ΔΣ της ΔΕΗ ο κ. Μιχαήλ Παναγιωτάκης έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους δεν επιθυμεί την επανεκλογή του.

Επίσης, ενώ στο υφιστάμενο ΔΣ της ΔΕΗ συμμετέχουν 2 εκπρόσωποι των εργαζομένων (ο κ. Ν. Φωτόπουλος και ο κ. Π. Καραλευθέρης), στις προτάσεις για το νέο ΔΣ δεν περιλαμβάνεται πρόταση για εκπρόσωπο των εργαζομένων, καθώς η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η οποία έχει εκφράσει τη διαφωνία της με τις σχετικές προβλέψεις του νέου (ισχύον από τον φετινό Απρίλιο) καταστατικού της ΔΕΗ, που προβλέπει 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων, με προϋποθέσεις που η ΓΕΝΟΠ εκτιμά ότι αλλοιώνουν το χαρακτήρα της εκπροσώπησης των εργαζομένων.

Συνεπώς το νέο ΔΣ θα λειτουργεί με 10 μέλη (αντί για 11) επειδή τουλάχιστον σε πρώτη φάση δεν θα μετέχει εκπρόσωπος των εργαζομένων, καθώς η ΓΕΝΟΠ δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να υποδείξει υποψηφίους.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης, η Ομοσπονδία διαφωνεί με το νέο τρόπο ορισμού του εκπροσώπου των εργαζομένων αλλά και με τη μείωση των θέσεων των εργαζομένων στο ΔΣ, από 2 σε 1. Ωστόσο το θέμα θα συζητηθεί στο προσεχές συνέδριο που τοποθετείται προς τα τέλη του χρόνου οπότε και θα αποφασιστεί αν θα κινηθεί η διαδικασία ορισμού εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ. Σε κάθε περίπτωση αποχωρούν οι νυν εκπρόσωποι των εργαζομένων, Ν.Φωτόπουλος και Π.Καραλευθέρης που έχουν συμπληρώσει το επιτρεπόμενο όριο των θητειών στο ΔΣ της ΔΕΗ.

Υπενθυμίζεται ότι η θητεία του κ. Γ. Καρακούση και της κας. Μ. Ψυλλάκη δε λήγει φέτος, οπότε και παραμένουν ως μέλη του ΔΣ.

Η “κόντρα” Υπερταμείου-CVC

Η διάσταση απόψεων μεταξύ Υπερταμείου και CVC αποτυπώθηκε με χαρακτηριστικό τρόπο στις διαφορετικές προτάσεις που υπέβαλαν σε ό,τι αφορά τη στελέχωση του νέου ΔΣ, με το ιδιότυπο “μπρα ντε φερ” μεταξύ των δύο μετόχων να καταλήγει με νικητή μάλλον τη CVC.

Συγκεκριμένα, το “Υπερταμείο” πρότεινε στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) της ΔΕΗ την εκλογή ως μέλους του ΔΣ της ΔΕΗ του κ. Γρ. Δημητριάδη και την επανεκλογή όλων των υφιστάμενων μελών του ΔΣ πλην του κ. Σταμάτη Καρδαμάκη, στη θέση του οποίου πρότεινε την κα. Ελένη Παπακωνσταντίνου.

Λόγο, όμως, στη σύνθεση του ΔΣ της ΔΕΗ έχει πλέον η CVC, καθώς, μέσω της Selath Holdings S.a.r.l., κατέχει εμμέσως το 10% των μετοχών της ΔΕΗ. Οι προτάσεις της στην ΕΥΑΠ για τη στελέχωση του νέου ΔΣ της ΔΕΗ ήταν σημαντικά διαφοροποιημένες από αυτές του Υπερταμείου, καθώς, πέραν της εισόδου του κ. Φωτακίδη ως μη εκτελεστικού μέλους του ΔΣ, τάχθηκε υπέρ της επανεκλογής του συνόλου των απερχόμενων μελών του ΔΣ.

Ως εκ τούτου, η μπάλα πέρασε στα χέρια της ΕΥΑΠ, η οποία είχε ούτως ή άλλως την τελευταία λέξη στη διαμόρφωση της τελικής λίστας υποψηφιοτήτων που θα ετίθετο προς έγκριση από το ΔΣ, καθώς αυτή έχει το καθήκον να αξιολογήσει όλες τις υποψηφιότητες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το νόμο και την Πολιτική Καταλληλότητας της ΔΕΗ.

Έτσι, η ΕΥΑΠ διακρίβωσε την καταλληλότητα των υποψηφιοτήτων των κ. Δημητριάδη και Φωτακίδη, ενώ πρότεινε στο ΔΣ την επανεκλογή όλων των υφιστάμενων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, η ΕΥΑΠ απέρριψε την πρόταση του Υπερταμείου για την υποψηφιότητα της κας. Ελ. Παπακωνσταντίνου, εκτιμώντας αφενός ότι δεν πληροί τα κριτήρια της Πολιτικής Καταλληλότητας της εταιρείας και αφετέρου ότι η υποψηφιότητα του κ. Στέφανου Καρδαμάκη υπηρετεί καλύτερα το κριτήριο της πολυμορφίας, κυρίως λόγω της επαγγελματικής του διαδρομής στους χώρους της ναυτιλίας και των τραπεζών.

Αρχειοθήκη ιστολογίου