Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022

Πλεονασματικός με 134 εκατ. ευρώ ο ΕΛΑΠΕ στο τέλος του έτους - Τα νέα έργα «φουσκώνουν» το μαξιλάρι του νέου λογαριασμού

 energypress.gr

Πλεόνασμα της τάξης των 134,44 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται να έχει ο Ειδικός Λογαριασμός ΑΠΕ στο τέλος του έτους, ενώ, αντίστοιχα, ο νέος υπολογαριασμός των νέων έργων 91 εκατομμύρια ευρώ, όπως σημειώνεται στο σχετικό δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο.

Όπως αναφέρεται σε σχετική δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννη Γιαρέντη, «Διαφαίνεται μια τάση ότι ο ΕΛΑΠΕ των νεών έργων θα αυξάνει τα πλεονάσματά του όσο εισέρχονται και νέα έργα».

Επιπρόσθετα, ο κ Γιαρέντης αναφέρει: «Ηδη σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν το κατώφλι των 10  GW , το οποιο αναμένεται να ξεπεραστεί συντομα. Αξίζουν συγχαρητήρια στις διοικήσεις, και τους εργαζόμενους του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ, που κάνουν τεράστιο αγώνα να επισπεύσουν την ηλέκτριση των νέων έργων. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από την κοινωνία ότι η ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ στην χώρα, θα σημαίνει μείωση της εξάρτησης από το φυσικό αέριο και θα φέρει συνεχή βελτίωση στο πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας, που δημιουργήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο επόμενο δελτίο μας που θα δημοσιευθεί τις επόμενες ημέρες, θα ενσωματωθούν και οι προβλέψεις μας για 2023».

Σύμφωνα με το Δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ, ο Ειδικός Λογαριασμός των ΑΠΕ έχει ενισχύσει το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης από όπου προέρχονται οι πόροι για τις επιδοτήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος συνολικά με 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ έως και τον Σεπτέμβριο του 2022.

Προβλέψεις για το 2022

Η ανά μήνα μέση τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης ημέρας για το έτος 2022 προκύπτει 165 €/ MWh. Η πρόβλεψη για το διάστημα 08.07.2022 έως και 31.12.2022 λαμβάνεται 85 €/MWh ως η διοικητικά καθοριζόμενη μοναδιαία τιμή για τις ΑΠΕ. Από 01.01.2022 έως και 07.07.2022 η μέση τιμή Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης ημέρας είναι 237,3 €/MWh.

Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το υπόλοιπο του έτους 2022 προκύπτει 75 €/tn.

Έχει συμπεριληφθεί εκτίμηση της χρεοπίστωσης αποκλίσεων των ΑΠΕ με ΣΠΗΕ, ΣΕΣΤ και Φ/Β Στεγών για το 2022. Η μοναδιαία επίπτωση του κόστους εξισορρόπησης για ΔΑΠΕΕΠ λαμβάνεται ως -10,4 €/MWh.

Η υπόθεση διείσδυσης για το έτος 2022 στο παρόν Δελτίο αναθεωρείται στα 1518 MW και η κατανομή της διείσδυσης είναι 310 MW για τα Αιολικά, 1120 MW για τα Φωτοβολταϊκά, παραμένει 21 MW για τα ΜΥΗΣ, 27 MW για τη Βιομάζα και 40 MW για τα ΣΗΘΥΑ.

Βρείτε στα συνοδευτικά αρχεία ολόκληρο το δελτίο του ΔΑΠΕΕΠ για τον ΕΛΑΠΕ για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2022. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου