Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

ΔΕΗ: Σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες σε υπηρεσίες για μικρά φωτοβολταϊκά, απόκριση ζήτησης, PPAs και αποθήκευσης

 https://energypress.gr/news/reuma

Γιάννα Παπαδημητρίου

Με τη ζήτηση για υπηρεσίες σχετικές με μικρά φωτοβολταϊκά, απόκριση ζήτησης, PPAs, αποθήκευση ενέργειας κ.α.  η Διεύθυνση Εξειδικευμένων Προσφορών και Προβλέψεων Ζήτησης της ΔΕΗ έχει διακρίνει σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες σε αυτούς τους τομείς.

Σε αυτή τη βάση, επεξεργάζεται τη δημιουργία ολοκληρωμένων λύσεων για μεγάλους εμπορικούς και βιομηχανικούς πελάτες.

Για το σκοπό αυτό, η ΔΕΗ αναζητά συμβουλευτικές υπηρεσίες με στόχο να εντοπίσει τις πιθανές υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει στην αγορά και στη συνέχεια να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη εμπορική λύση. 

Το εύρος των υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στη σχετική προκήρυξη, εκτείνεται από την ανάλυση της αγοράς, στον προσδιορισμό των υπηρεσιών που θα προσφερθούν, μέχρι και στον καθορισμό του οδικό χάρτη (roadmap) και των προσδιορισμό των εσωτερικών διαδικασιών.

Προκειμένου να προχωρήσει στην ανάπτυξη των κατάλληλων για το σκοπό του επιδιώκει υπηρεσιών, η ΔΕΗ θα μελετήσει, με τη βοήθεια του συμβούλου, τις ομοειδείς υπηρεσίες και λύσεις που προσφέρονται από τους ανταγωνιστές της στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό, καθώς και τις υφιστάμενες δυνατότητες της ίδιας για την παροχή των υπό διερεύνηση υπηρεσιών.

Ο σχεδιασμός της ΔΕΗ προβλέπει ότι ο σύμβουλος θα έχει ολοκληρώσει έργο του σε διάστημα 8 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, κάτι που σημαίνει ότι η ανάπτυξη των σχετικών υπηρεσιών προκειμένου να είναι εμπορικά διαθέσιμες θα μπορεί να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2023.

Αρχειοθήκη ιστολογίου