Επιστολή με παρατηρήσεις επί των προτάσεων της Διοίκησης της ΔΕΗ για τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας απέστειλε η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης. 
Δείτε εδώ την επιστολή