Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο με τη διάταξη που δίνει πρόσβαση σε ΔΕΔΔΗΕ και προμηθευτές στους ΑΦΜ των καταναλωτών

energypress.gr

Κατατέθηκε το ν/σ με τη διάταξη που δίνει πρόσβαση σε ΔΕΔΔΗΕ και προμηθευτές στους ΑΦΜ των καταναλωτών

Κατατέθηκε το φορολογικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, που περιλαμβάνει την επίμαχη διάταξη σχετικά με τα ΑΦΜ των καταναλωτών και έχει σκοπό την αντιμετώπιση των ρευματοκλοπών.

Επιβεβαιώνοντας πρόσφατο ρεπορτάζ του energypress, η διάταξη με τίτλο, «δυνατότητα επαλήθευσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου προσώπων από το Διαχειριστή του δικτύου και τους προμηθευτές», παρέχει το δικαίωμα στον ΔΕΔΔΗΕ και σε παρόχους ρεύματος να αποκτούν πρόσβαση, από την ΑΑΔΕ, στους ΑΦΜ των πελατών.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η σχετική διάταξη, «η ΑΑΔΕ μπορεί να δίδει στοιχεία των φορολογούμενων στον Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του για τη διαχείριση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), και ειδικότερα για τον εντοπισμό και την αποτροπή των περιπτώσεων ρευματοκλοπών, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου (ΡΑΕ 395/2016, Β΄ 78/2017), και σε Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας στο πλαίσιο της δραστηριοποίησής τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αποκλειστικά υπό την ιδιότητά τους ως Φορέων Εκμετάλλευσης Βασικών Υπηρεσιών του άρθρου 4 του ν. 4577/2018 (Α΄ 199), προς τους σκοπούς της εύρυθμης λειτουργίας της δραστηριότητας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και της συμμόρφωσής τους προς τις κανονιστικές υποχρεώσεις τους, ιδίως των παρ. 11 και 12 του άρθρου 5 του Εγχειριδίου Εκπροσώπησης Μετρητών και Περιοδικής Εκκαθάρισης (ΡΑΕ 1443/2020, Β΄ 4737).

Αναλυτικότερα, οι πληροφορίες που δίνονται είναι σε ότι αφορά τα φυσικά πρόσωπα, ο Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και επώνυμο πατέρα, το όνομα και επώνυμο μητέρας, ο ταχυδρομικός κώδικας και οι αριθμοί παροχής που το φυσικό πρόσωπο δηλώνει, είτε ως κύριος του ακινήτου, είτε ως κάτοχος αυτού.

Όσο για τα νομικά πρόσωπα, δίνεται πρόσβαση στον Α.Φ.Μ., τη Δ.Ο.Υ. στην οποία υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, την έδρα και τους αριθμούς παροχής που το νομικό πρόσωπο δηλώνει (είτε ως κύριος του ακινήτου, είτε ως κάτοχος αυτού). 

Σημειώνεται ότι, τα στοιχεία χορηγούνται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους κατόπιν της ολοκλήρωσης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των φορολογουμένων.

Αρχειοθήκη ιστολογίου