Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

ΑΔΜΗΕ: Προχωρά στην πρόσληψη 37 ατόμων με συμβάσεις δίμηνης διάρκειας - Δείτε την προκήρυξη


Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει την πρόσληψη 37 ατόμων, ειδικότητας ΓΥ5 (εργάτες) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της ΑΔΜΗΕ ΑΕ, στους Νομούς ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΚΡΗΤΗΣ & ΑΤΤΙΚΗΣ, στα εργοτάξια κατασκευής Γ.Μ. του Τομέα Κατασκευών Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς. 

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 21.03.2022 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά και την διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στην Ανακοίνωση και την Αίτηση που επισυνάπτονται.

Αρχειοθήκη ιστολογίου