Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Φαινόμενα κερδοσκοπίας και αδιαφανείς πρακτικές στην αγορά ενέργειας καταγγέλλει ο Συνήγορος του Καταναλωτή


Σε φαινόμενα κερδοσκοπίας και αδιαφανείς πρακτικές στην αγορά ενέργειας αναφέρθηκε οο κ. Λευτέρης Ζαγορίτης, Πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή», που έχει την αρμοδιότητα και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, σε ανακοίνωσή του με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καταναλωτή στις 15 Μαρτίου.

Ο κ. Ζαγορίτης επισημαίνει ότι φαινόμενα όπως αυτά που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα επιτάσσουν την αυξημένη εγρήγορση και τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας από τους αρμόδιους θεσμούς της Πολιτείας και τις Ανεξάρτητες Αρχές. 

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή καλεί τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας να τηρούν απαρέγκλιτα τις βασικές αρχές τιμολόγησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και τις αποφάσεις της ΡΑΕ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του κ. Ζαγορίτη έχει ως εξής:

“Στις μέρες μας, το διεθνές, αλλά και εγχώριο οικονομικό περιβάλλον διέρχεται μία εξαιρετικά δύσκολη φάση, ασκώντας ασφυκτική πίεση στα ατομικά και οικογενειακά εισοδήματα. Η πανδημική κρίση του κορονοϊού, που συνεχίζεται αλλά και ο διεξαγόμενος, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πόλεμος που έχει εκτοξεύσει τις τιμές στην ενέργεια, τα καύσιμα και άλλα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες της καθημερινότητας σε άνευ προηγουμένου επίπεδα, θέτουν σε μία συνεχή δοκιμασία ανυπολόγιστων προεκτάσεων τις αντοχές και τα όρια της κοινωνικής και της οικονομικής ζωής των καταναλωτών. 

Η Πολιτεία πρέπει να δείξει σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Ένωση ισχυρά αντανακλαστικά, να θέσει όρια και να καταπολεμήσει τα κερδοσκοπικά φαινόμενα, που παρατηρούνται, επιδοτώντας κρίσιμους τομείς της αγοράς και χαμηλά εισοδήματα, που πλήττονται περισσότερο από τις εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες. Ωστόσο, τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως είναι φυσικό, απλώς μετριάζουν, αλλά δεν εξαλείφουν τα προβλήματα. 

Η ενέργεια και τα καύσιμα, τα δύο περισσότερο επηρεαζόμενα βασικά αγαθά της καθημερινότητας του καταναλωτή αλλά και των επιχειρήσεων, ακολουθούν μια ανεξέλεγκτη ανοδική πορεία που στο πέρασμά της συμπαρασύρει το κόστος πλειάδας άλλων αγαθών και πιέζει τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Η εμφάνιση φαινομένων κερδοσκοπίας και αδιαφανών πρακτικών επιτάσσει την αυξημένη εγρήγορση και τον έλεγχο της τήρησης της νομοθεσίας από τους αρμόδιους θεσμούς της Πολιτείας και τις Ανεξάρτητες Αρχές. Η τήρηση από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας των βασικών αρχών τιμολόγησης του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και των αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, επιβάλλεται σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Τα τιμολόγια βεβαίως πρέπει να αντανακλούν το πραγματικό κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως, οποιοσδήποτε μηχανισμός αναπροσαρμογής των τιμολογίων ρεύματος πρέπει να είναι διαφανής με σαφώς ορισμένο τρόπο ενεργοποίησης και υπολογισμού και γνωστός στον πελάτη εκ των προτέρων. Πρέπει επιπλέον να προσφέρει επαρκείς επιλογές ως προς τη δυνατότητα διαχείρισης του κινδύνου διαχρονικής διακύμανσης των τιμών. 

Οι πολίτες-καταναλωτές έχουν ιδιαίτερα τώρα την ανάγκη ισχυρής προστασίας των δικαιωμάτων τους, ώστε τέτοια φαινόμενα να μην επιβαρύνουν περαιτέρω τις, ούτως ή άλλως, δυσμενείς οικονομικές συνέπειες που βιώνουν. Οι διαμεσολαβητικές υπηρεσίες του Συνηγόρου του Καταναλωτή, από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας, θα συνεχίσουν όπως και πριν να είναι αξιόπιστοι και σταθεροί αρωγοί στην προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και στη διασφάλιση των νόμιμων και διαφανών συναλλαγών τους”.

 energypress.gr

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου