Τρίτη 1 Μαρτίου 2022

ΔΕΗ: Έκτακτη γενική συνέλευση στις για τη μείωση του αριθμού των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ.

 

Κωνσταντίνος Φιλίππου

Αλλαγές στο καταστατικό της ΔΕΗ προτείνει η διοίκηση στους μετόχους καλώντας τους σε έκτακτη γενική συνέλευση στις 17 Μαρτίου προκειμένου να τις εγκρίνουν.  

Επικαλείται την πλήρη και ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων της νομοθεσίας για την εταιρική διακυβέρνηση όσον αφορά τη διαδικασία ανάδειξης των μελών του διοικητικού συμβουλίου.

Η εισήγηση προς τους μετόχους προτείνει την «απάλειψη οποιασδήποτε εξαίρεσης σχετικά με τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλότητας των μελών του Δ.Σ..

Όλα τα μέλη θα πρέπει να κρίνονται κατάλληλα προς εκλογή περιλαμβανομένων και εκείνων που εκπροσωπούν τους εργαζομένους της εταιρείας». Όπως εξηγεί η διοίκηση «ως προς τη διαδικασία διακρίβωσης της καταλληλότητας πρέπει ομοίως να ισχύει η ίδια διαδικασία για όλα τα μέλη του Δ.Σ., δηλαδή η αξιολόγηση να γίνεται από την Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, Αμοιβών και Προσλήψεων (ΕΥΑΠ) και τελικά να τίθεται στην κρίση της γενικής συνέλευσης».

Πέραν αυτής της αλλαγής η διοίκηση της ΔΕΗ προχωρά και σε τροποποίηση διάταξης του άρθρου 9 του καταστατικού όσον αφορά τον αριθμό των μελών του Δ.Σ. – εκπροσώπων των εργαζομένων και τον περιορισμό τους σε ένα μέλος αντί δύο μέλη που ισχύει σήμερα. Μάλιστα στην πρόταση της διοίκησης φέρεται ως παράδειγμα η εκπροσώπηση των εργαζομένων και σε άλλες εταιρείες που προέκυψαν με απόσχιση από τη ΔΕΗ. Στον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. είναι ένας.

Όπως επίσης αναφέρει η διοίκηση της ΔΕΗ στην πρόταση της προς τους μετόχους, για την επιλογή των υποψηφίων εκπροσώπων εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας η ΓΕΝΟΠ θα υποβάλει λίστα προσώπων στην ΕΥΑΠ, η οποία και θα αξιολογεί με βάση τα κριτήρια καταλληλότητας και στη συνέχεια θα προτείνει προς εκλογή από τη γενική συνέλευση. 

www.energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου