Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Κυριακή 13 Μαρτίου 2022

Πιλοτικά έργα αποθήκευσης σε Στερεά Ελλάδα και Νάξο επιδιώκει να αναλάβει η ΔΕΗ αντί για τον ΑΔΜΗΕ

energypress.gr

Χάρης Αποσπόρης

Να αναλάβει δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες σε υποσταθμούς του συστήματος μεταφοράς επιδιώκει η ΔΕΗ, όπως προκύπτει από την τοποθέτησή της στη διαβούλευση για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι με βάση τις κατευθύνσεις της Κομισιόν, οι διαχειριστές μπορούν να υλοποιήσουν έργα αποθήκευσης για τις ανάγκες του δικτύου μονάχα εφόσον δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την αγορά για ανάληψή τους.

Στις παρατηρήσεις της η ΔΕΗ σημειώνει ότι σε αντίθεση με όσα αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ στο δεκαετές του, τίθεται πρόβλημα υψηλών τάσεων ιδιαίτερα στην περιοχή της Δ. Μακεδονίας, ενώ πρόσφατα απαιτήθηκε για τη στήριξη της τάσης η ένταξη μονάδων που δεν ήταν προγραμματισμένες να λειτουργούν και ο διαχειριστής της ενέταξε. Επίσης, τοπικά ζητήματα τάσης έχουν προκύψει και σε νησιά όπως η Ρόδος και η Κρήτη.

Η ΔΕΗ εκτιμά ότι η εγκατάσταση μπαταριών στις παραπάνω περιοχές θα λύσει το πρόβλημα και μπορεί να γίνει πιο σύντομα και με χαμηλότερο κόστος από την ίδια.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι:

α) Στην περίπτωση του πιλοτικού έργου στη Στερεά Ελλάδα η εφαρμογή είναι συμπληρωματική και αποτελεί πολύ μικρό μέρος των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν οι μπαταρίες ώστε να τεκμηριώνεται η ανάθεσή τους στο διαχειριστή.

β) Σχετικά με το έργο στη Νάξο αποτελεί υπηρεσία παροχής ενέργειας και εφεδρείας σχετιζόμενης με τη συχνότητα, επομένως επίσης δεν αιτιολογείται η ανάπτυξή του από το διαχειριστή.

Σημειώνεται ότι το δεκαετές πρόγραμμα επενδύσεων του ΑΔΜΗΕ συμπεριέλαβε πρόταση για πιλοτικό έργο εγκατάστασης συστήματος συσσωρευτών στη Νάξο, μεγέθους 7 έως 10 MW με ικανότητα αποθήκευσης 4 ωρών. Το έργο, σύμφωνα με το διαχεριστή, θα μπορούσε να έχει υλοποιηθεί και ενταχθεί στο σύστημα εντός του 2022. Σε αυτή την περίπτωση, θα μειωθεί σημαντικά η απαίτηση διατήρησης πετρελαικών θερμικών μονάδων στον σταθμό της Πάρου για ανάγκη ψυχρής εφεδρείας.

Στην περίπτωση της Στερεάς Ελλάδας, η επένδυση σε συσσωρευτές «απαντά» στο ερώτημα με ποιο τρόπο το συστημα θα αποφύγει την συμφόρηση λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης έργων ΑΠΕ.

Αρχειοθήκη ιστολογίου