Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

ΔΕΗ: Στο 2,02% το ποσοστό ιδίων μετοχών

 

ΔΕΗ: Στο 2,02% το ποσοστό ιδίων μετοχών

Η ΔΕΗ στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς μέχρι και 36.344.000 μετοχών εκδόσεώς της, κατά το χρονικό διάστημα από 23.02.2023 μέχρι και 01.03.2023, αγόρασε μέσω συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών συνολικά 60.500 Ίδιες Μετοχές.

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η ΔΕΗ κατέχει συνολικά 7.718.703 μετοχές εκδόσεώς της, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 2,0206% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της.

Αρχειοθήκη ιστολογίου