Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Σύλλογος Εργαζομένων ΡΑΕ: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ δεν επιλύει το πρόβλημα υποστελέχωσης - Δεν νοείται περαιτέρω αποψίλωση του προσωπικού

 

Σύλλογος Εργαζομένων ΡΑΕ: Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ δεν επιλύει το πρόβλημα υποστελέχωσης - Δεν νοείται περαιτέρω αποψίλωση του προσωπικού

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στη ΡΑΕ επικρίνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ που προβλέπει αλλαγές στη δομή και λειτουργία της Αρχής, τονίζοντας ότι το πρόβλημα υποστελέχωσης θα παραμείνει και με το νέο καθεστώς, αφού δεν υπάρχουν προβλέψεις για επίλυσή του.

Παράλληλα, ο σύλλογος θέτει το ζήτημα της αμοιβής των στελεχών της Αρχής.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του συλλόγου:

Υποστελέχωση και Υποαμοιβή της ΑΡΧΗΣ

Με απογοήτευση και δυσαρέσκεια διαπιστώνουμε ότι το τελικό σχέδιο νόμου -παρά την παρέμβασή μας με επιστολή στις 26/1/2023 στο ΥΠΕΝ- δεν προνοεί για την επαρκή στελέχωση της Αρχής ώστε να ασκηθούν επαρκώς και αποτελεσματικά, αφενός οι εκτεταμένες αρμοδιότητες στον τομέα της ενέργειας, και αφετέρου οι πρόσθετες αρμοδιότητες που αφορούν στα ύδατα και απόβλητα. Οι εν λόγω αρμοδιότητες αναμένεται πως θα ασκηθούν από την ήδη δραματικά υποστελεχωμένη Γραμματεία της ΡΑΕ, τα στελέχη της οποίας κατά κύριο λόγο προσλήφθηκαν βάσει της εξειδίκευσης τους σε ζητήματα ενέργειας;;

Η ΡΑΕ και ο Σύλλογος Εργαζομένων της, σε συνεχή βάση και επί σειρά ετών, υπογραμμίζουν τη συρρίκνωση του προσωπικού της, η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη των (ενεργειακών) καθηκόντων, με τα οποία έχει επιφορτισθεί. Πράγματι, το μέγεθος του στελεχιακού δυναμικού της ΡΑΕ την κατατάσσει στις έσχατες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σχετικώς, επισημαίνεται ότι ο Ρυθμιστής λειτουργεί με συνολικό μόνιμο ενεργό προσωπικό 45 ατόμων, εκ των οποίων οι Ειδικοί Επιστήμονες είναι 21, οι Έμμισθοι Δικηγόροι 6 και το Διοικητικό Προσωπικό 18, ενώ το απαιτούμενο προσωπικό όλων των κατηγοριών ανέρχεται σε 211 άτομα, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Αρχής (ΦΕΚ Β΄ 57/12.01.2023). Η παρούσα κατάσταση αντιστρατεύεται τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 57 της Οδηγίας 2019/944, για την επάρκεια κατάλληλων ανθρώπινων πόρων «5. Για να προστατεύσουν την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ιδίως ότι: […] β) η ρυθμιστική αρχή διαθέτει όλους τους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και να ασκεί τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό».

Ως εκ τούτου, κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διασφαλισθεί ότι όλοι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι της ΡΑΕ, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν αυτοί απασχολούνται (ΙΔΑΧ, Έμμισθοι Δικηγόροι, ΙΔΟΧ, Μετακλητοί), θα συνεχίσουν να απασχολούνται με το αντικείμενο της ενέργειας. Ομοίως, με το αντικείμενο της ενέργειας θα πρέπει να απασχοληθεί το μόνιμο προσωπικό, του οποίου η ΡΑΕ αναμένει την εκκίνηση διαδικασιών πρόσληψης ήδη από το 2018 (βάσει της απόφασης ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./187/16085/21.6.2018 της εξ Υπουργών Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006). Ιδίως υπό τις παρούσες συνθήκες της ενεργειακής κρίσης, δεν νοείται περαιτέρω αποψίλωση του προσωπικού του Ρυθμιστή της Ενέργειας, πλην ενδεχομένως περιπτώσεων εργαζομένων που επιθυμούν να απασχοληθούν στην εποπτεία και τη ρύθμιση των υδάτων ή / και των αποβλήτων.

Τονίζουμε τα πάγια αιτήματά μας για

1) την ενδυνάμωση της ΡΑΕ μέσω της άμεσης εκκίνησης των διαδικασιών πρόσληψης του μόνιμου προσωπικού και

2) τη διασφάλιση της κατάλληλης αμοιβής του, σε αντιστοιχία με τα προσόντα του, την εμπειρογνωσία του και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συνεπάγεται το πολυσύνθετο αντικείμενο του Ρυθμιστή της Ενέργειας. Επισημαίνουμε ότι λόγω της υποαμοιβής των στελεχών της ΡΑΕ, σε σύγκριση με αυτές των εποπτευόμενων από την Αρχή φορέων και επιχειρήσεων, το προσωπικό της συρρικνώνεται συνεχώς. Επομένως είναι ανάγκη να επιτευχθεί ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ πλαίσιο αμοιβών που να καθιστά ελκυστική την εργασία στη ΡΑΕ και να ανταποκρίνεται στα υψηλά προσόντα, την ενασχόληση με ένα ιδιαιτέρως πολύπλοκο και απαιτητικό αντικείμενο, την έντονη υπερωριακή απασχόληση και την αφοσίωση την οποία επιδεικνύουν τα στελέχη της Αρχής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ώστε να προστατεύεται και το δημόσιο συμφέρον.

 

 https://energypress.gr/news/syllogos-ergazomenon-rae-nomoshedio-toy-ypen-den-epilyei-problima-ypostelehosis-den-noeitai

Αρχειοθήκη ιστολογίου