Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Solarlab Α.Ε.: Το «όχημα» της ΔΕΗ Ανανεώσιμες για ειδικά φωτοβολταϊκά έργα – Στο θυγατρικό βραχίονα έχουν μεταβιβαστεί 5 άδειες παραγωγής ισχύος 158,96 MW εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δ. Μακεδονίας


«Solarlab Μονοπρόσωπη Α.Ε.». Αυτή είναι η εταιρεία που έχει ήδη αρχίσει να υποδέχεται τις βεβαιώσεις παραγωγού για ορισμένα συγκεκριμένα φωτοβολταϊκά έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες.

Δεν πρόκειται για κάποιο νέο βραχίονα, αντίθετα έχει συσταθεί από το 2007, ως 100% θυγατρική της ΔΕΗ στην οποία και ενοποιούνται τα αποτελέσματά της, ωστόσο τώρα αποκτά νέο χαρακτήρα και περιεχόμενο.

Έχοντας στο τιμόνι τόσο τον Γ. Στάσση, στη θέση του Προέδρου, όσο και τον Κ. Μαύρο σε αυτή του Διευθύνοντος Συμβούλου, η Solarlab Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αναμένεται να συγκεντρώσει μέρος του χαρτοφυλακίου της ΔΕΗ ΑΝ. κυρίως σε επίπεδο έργων ηλιακής ενέργειας. Όπως αναφέρουν σχετικά ενημερωμένες πηγές πρόκειται για μια κίνηση που έχει στόχο την ευχερέστερη χρηματοδότηση των εν λόγω έργων. Άρα το όλο σκεπτικό εδράζεται σε χρηματοδοτικούς λόγους, δίνοντας όμως ταυτόχρονα «ζωή» σε αυτόν τον θυγατρικό εταιρικό βραχίονα.

Η κινητικότητα γύρω από την Solarlab ξεκίνησε πριν έναν περίπου χρόνο, όταν η έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2022 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 4.433.431 ευρώ με καταβολή μετρητών. Ακολούθησε στις 17 Φεβρουαρίου 2023 απόφαση για νέα ΑΜΚ ύψους 485.608 ευρώ, δια της εισφοράς σε είδος πέντε αδειών παραγωγής φωτοβολταικών σταθμών συνολικής μέγιστης ισχύος 158,9642 MW σε θέσεις εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαμορφώνεται σήμερα σε 5.209.039 ευρώ.

Στα μέσα του φετινού Φεβρουαρίου έγιναν οι σχετικές αιτήσεις προς τη ΡΑΕ για τη μεταβίβαση των εν λόγω βεβαιώσεων παραγωγού, που είχαν εκδοθεί το 2020, από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες προς την Solarlab Α.Ε. Η ΡΑΕ προχώρησε στην έγκριση των αιτήσεων μεταβίβασης την προηγούμενη εβδομάδα.

Πρόκειται ειδικότερα για τις:

– Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,εγκατεστημένης ισχύος 69,983 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 69,983 MW, στη θέση ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 1, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ

-Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 24,993 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24,993 MW, στη θέση ΧΑΡΑΥΓΗ 5, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ,

-– Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 18,00018 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 18,00018 MW, στη θέση ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 2, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ

-Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 36,00004 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 36,00004 MW, στη θέση ΧΑΡΑΥΓΗ 1 ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, της Δημοτικής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ, του Δήμου ΚΟΖΑΝΗΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ,

-Βεβαίωση Παραγωγού για φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος 14,988 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 14,988 MW, στη θέση ΠΤΕΛΕΩΝΑΣ 1, των Δημοτικών Ενοτήτων ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ, του Δήμου ΕΟΡΔΑΙΑΣ, της Περιφερειακής Ενότητας ΚΟΖΑΝΗΣ.

Πηγή - www.Newmoney.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου