Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

ΔΕΗ: Πράσινο φως από τους μετόχους στη μεταβίβαση ανενεργών λιγνιτικών εκτάσεων


 της Αθηνάς Καλαϊτζόγλου

Εγκρίθηκε από τους μετόχους της ΔΕΗ η απόσχιση του κλάδου μεταλιγνιτικής αξιοποίησης πυρήνων ζωνών απολιγνιτιτοποίησης και η εισφορά του στη νέα εταιρία Μεταλιγνιτική Α.Ε.

Πρόκειται για ανενεργές εκτάσεις, πρώην ορυχεία λιγνίτη και ακίνητα στην Κοζάνη, τη Φλώρινα και τη Μεγαλόπολη, τα οποία δεν προτίθεται να αξιοποιήσει η ΔEΗ και τα επιστρέφει στο ελληνικό δημόσιο, προκειμένου αυτό να αναλάβει το κόστος αποκατάστασης τους και στη συνέχεια να τα εκμεταλλευθεί επιχειρηματικά και οικονομικά. Οι εδαφικές εκτάσεις ανέρχονται σε 97.000 στρέμματα με την αξία τους να αποτιμάται από την Grant Thornton σε 152 εκατ. ευρώ και κτίρια/τεχνικά έργα αποτίμησης 10,17 εκατ. ευρώ.

Η ΔEΗ κρατά ορισμένες ζώνες, τις οποίες, όπως ανέφερε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔEΗ, Γιώργος Στάσσης στη σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων, στοχεύει να αξιοποιήσει για την ανάπτυξη περί των 5 GW φωτοβολταϊκών πάρκων.

Η Επιχείρηση έχει οικονομικό όφελος, είπε ο CEO της ΔEΗ, όχι μόνον από τη μεταβίβαση στο δημόσιο των εκτάσεων αυτών, αλλά και από την αποφυγή του κόστους αποκατάστασης τους.

Με την ολοκλήρωση της απόσχισης η ΔEΗ θα μεταβιβάσει στη Μετάβαση Α.Ε., εταιρία του δημοσίου, το σύνολο των μετοχών της Μεταλιγνιτική Α.Ε. κι αμέσως μετά θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Έτσι, η Μετάβαση Α.Ε. θα γίνει δικαιούχος των δικαιωμάτων επί των ακινήτων, κτιριακών εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων που έχουν μεταβιβασθεί από τη ΔEΗ.

Η υπεραξία της ΔEΗ από την αποτίμηση του προς απόσχιση κλάδου υπολογίζεται σε 141,5 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό προκύπτει από τη λογιστική αξία των εδαφικών εκτάσεων στα βιβλία της ΔEΗ ύψους 20,45 εκατ. ευρώ και των κτιρίων ύψους 171,8 χιλ. ευρώ.

Aναδημοσίευση από euro2day.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου