Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2023

Περνάνε στο Δημόσιο τα 2/3 των εκτάσεων των εξαντλημένων λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ – Πως προετοίμασε η ΔΕΗ την απόσχιση

energypress.gr

Περνάνε στο Δημόσιο τα 2/3 των εκτάσεων των εξαντλημένων λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ – Πως προετοίμασε η ΔΕΗ την απόσχιση
 

Στη δημοσιότητα έδωσε η ΔΕΗ όλα τα έγγραφα που θα τεθούν υπόψη των μετόχων της επιχείρησης, οι οποίοι καλούνται στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 30ης Μαρτίου να εγκρίνουν την απόσχιση του Κλάδου Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης Πυρήνων Ζωνών Απολιγνιτοποίησης της ΔΕΗ Α.Ε. με σύσταση νέας εταιρείας ("Μεταλιγνιτική Α.Ε.") και εισφορά του Κλάδου στην εταιρεία που θα συσταθεί. 

Πρακτικά, το ζήτημα αφορά τη διαδικασία μεταβίβασης πρώην λιγνιτικών εκτάσεων, οι οποίες θα περάσουν με αυτό τον τρόπο στο Δημόσιο. Πρόκειται για τα 2/3 περίπου των εκτάσεων των εξαντλημένων λιγνιτωρυχείων της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, τα 164.000 εκ των συνολικά 247.000 στρεμμάτων, θα περιέλθουν στο Δημόσιο, με τη ΔΕΗ να κρατά τα υπόλοιπα, σχεδιάζοντας να τα αξιοποιήσει, κατά κύριο λόγο, στην ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών. 

Προκειμένου να αποφασίσουν επί του θέματος, η ΔΕΗ έχει θέσει στη διάθεση των μετόχων της επιχείρησης τα εξής έγγραφα:

1.Το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης, το οποίο περιλαμβάνει ως Παραρτήματα τη Λογιστική Κατάσταση Μετασχηματισμού με ημερομηνία 31.7.2022 και την από Δεκεμβρίου 2022 Έκθεση Αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του αποσχιζόμενου Κλάδου η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» 

2.Την από 20.2.2023 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από οικονομική και νομική άποψη το Σχέδιο Πράξης Διάσπασης.

3.Την από 20.2.2023 Έκθεση Γνωμοδότησης επί του Σχεδίου Πράξης Διάσπασης η οποία συντάχθηκε από τους ορκωτούς ελεγκτές κ.κ. Δημήτρη Δουβρή (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 33921) και Στέργιο Ντέτσικα (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 41961) της ελεγκτικής εταιρείας «GRANT THORNTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ». 

4.Τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι ετήσιες Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ των τριών (3) τελευταίων ετών. 

5.Την Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση της ΔΕΗ για την περίοδο 1.1.2022 – 30.6.2022. 

Όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, η ολοκλήρωση της διάσπασης τελεί υπό την αίρεση των κατά Νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ, της υπογραφής της σχετικής συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και της λήψης όλων των αναγκαίων εγκρίσεων από τις αρμόδιες Αρχές. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου