Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023

Ως τα τέλη του 2023 η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ

energypress.gr

Ως τα τέλη του 2023 η δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού από τον ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ

Τη δυνατότητα μετακίνησης προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΔΕΗ ως τα τέλη του 2023 προβλέπει διάταξη στο ενεργειακό νομοσχέδιο.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προσθήκη της αντίστροφης μεταφοράς προσωπικού από τον Διαχειριστή προς τη ΔΕΗ.

Όπως αναφέρει το σχετικό άρθρο, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης και διαδικασίας, για μεμονωμένες περιπτώσεις μεταφοράς προσωπικού από τη ΔΕΗ ΑΕ προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή και αντιστρόφως, από τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς τη ΔΕΗ ΑΕ, η μετακίνηση πραγματοποιείται με αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο εταιρειών μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου προς αυτά, η οποία υποβάλλεται μέχρι και την 31η.12.2023. 

Η προϋπηρεσία που έχει αναγνωριστεί από την εταιρεία προέλευσης αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτήν.

Αρχειοθήκη ιστολογίου