Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022

Ρεύμα: Κόφτης 5% στη μείωση κατανάλωσης για τις βιομηχανίες

energyin.gr


Σε εφαρμογή τέθηκε το σχέδιο «κόφτης» 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής καθημερινά.

Με τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή ξεκινά η υποχρεωτική μείωση της ζήτησης ρεύματος κατά 5% από τις βιομηχανίες υψηλής και μέσης τάσης. Το πρόγραμμα περικοπών έρχεται σε εφαρμογή του κανονισμού της Ευρ. Επιτροπής σύμφωνα με τον οποίο τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. θα πρέπει να εφαρμόζουν μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ρεύματος κατά τις ώρες της υψηλής ζήτησης.

Η διάρκεια των μέτρου αυτού ξεκινά από την 1η Δεκεμβρίου 2022 μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023.

Ο ΑΔΜΗΕ έχει προσδιορίσει τις ώρες  αιχμής για τις περικοπές 18.00 με 21.00, καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Οι περικοπές θα γίνονται σε ενεργοβόρες επιχειρήσεις μέσω πλατφόρμας δημοπρασιών.

Η πρώτη δημοπρασία αναμένεται να διεξαχθεί, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, εντός του Δεκεμβρίου ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί αν αυτή θα πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση ή και σε τριμηνιαία κλπ.

Επιπλέον, σύμφωνα με την τροπολογία συστήνεται «υπηρεσία μείωσης ηλεκτρικής ενέργειας ως υποχρέωση των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ή των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης φορτίου, για περιορισμό ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά μια ποσότητα, όπως αυτή θα ορίζεται σε υπουργική απόφαση, έναντι οικονομικού αντισταθμίσματος».

Να σημειωθεί πως οι μεγάλες βιομηχανίες έχουν δικά τους εξειδικευμένα τμήματα για την απευθείας συμμετοχή τους στις δημοπρασίες, ενώ επιχειρήσεις της μέσης τάσης μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές εντασσόμενες σε ΦοΣε.

Η αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της τροπολογίας θα καταβάλλεται από τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης (Τ.Ε.Μ.)

Αν οι πάροχοι υπηρεσίας μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας δεν εξασφαλίσουν περιορισμό ενεργού ισχύος που καταναλίσκουν ή εκπροσωπούν κατά τις ώρες αιχμής, τουλάχιστον κατά συμπεφωνημένη ποσότητα, επιβάλλονται χρεώσεις συμμορφώσεως, οι οποίες αποτελούν έσοδα του Τ.Ε.Μ..

Αρχειοθήκη ιστολογίου