Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022

Νέο Κλάδο Εταιρικής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Τεχνικών Λύσεων συγκροτεί η ΔΕΗ

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Ο τολμηρός ψηφιακός μετασχηματισμός της ΔΕΗ, με την αυξημένη δραστηριότητα τόσο στρατηγικών, όσο και τεχνικών έργων, έχει καταστήσει αναγκαίο τον αρχιτεκτονικό συντονισμό και την υποστήριξη σχεδιασμού όλων των σχετικών δράσεων, έργο που θα κληθεί να φέρει σε πέρας ο Κλάδος Εταιρικής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Τεχνικών Λύσεων) της Διεύθυνσης Ψηφιακής Στρατηγικής & Αρχιτεκτονικής (ΔΨΣΑ).

Οι αρμοδιότητες του κλάδου αφορούν τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών σχεδιασμού και ανάπτυξης τεχνικών λύσεων εναρμονισμένα με την τεχνολογική και ψηφιακή στρατηγική του ομίλου της ΔΕΗ. Επίσης, η μέριμνα για την ανάπτυξη και επικαιροποίηση του πλαισίου διακυβέρνησης αρχιτεκτονικής, καθώς και η υποστήριξη των αναγκών υλοποίησης έργων των διαφόρων τμημάτων του οργανισμού.

Για το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη λειτουργία του Κλάδου, με στόχο τόσο την ανάπτυξη/επικαιροποίηση ενός μοντέλου εταιρικής αρχιτεκτονικής (Enterprise Architecture) και αρχιτεκτονικής τεχνικών λύσεων όσο και την λειτουργία του κλάδου αυτού για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η ΔΕΗ προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων σχετικών υπηρεσιών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην προκήρυξη του διαγωνισμού, το αντικείμενο περιλαμβάνει αφενός συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, οργάνωσης και διοίκησης του Κλάδου Εταιρικής Αρχιτεκτονικής και Σχεδιασμού Τεχνικών Λύσεων (EA & Solution Design setup) και αφετέρου υπηρεσίες λειτουργίας και διαχείρισης του Κλάδου από εξειδικευμένο προσωπικό (EA & Solution Design operation).

Ο συνολικός προϋπολογισμός, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 458.500 ευρώ, με τη διάρκεια των υπηρεσιών να εκτιμάται σε 18 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου