Πέμπτη 19 Μαΐου 2022

Αυξημένη εισπραξιμότητα από νομικές ενέργειες για ληξιπρόθεσμες οφειλές θέλει η ΔΕΗ


Γιάννα Παπαδημητρίου

Να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της σε ό,τι αφορά την είσπραξη των απαιτήσεων από λογαριασμούς που βρίσκονται στο στάδιο δικαστικής διεκδίκησης επιδιώκει η ΔΕΗ.  

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ εντοπίζει αναγκαιότητα για βέλτιστη παρακολούθηση και συντονισμό της διαχείρισης των νομικών ενεργειών σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις, τους συνεργαζόμενους δικηγόρους και τα καταστήματά της.

Στην κατεύθυνση αυτή, η διοίκηση της ΔΕΗ, διαπιστώνοντας την έλλειψη ανθρώπινων πόρων, αποφάσισε να αναζητήσει υποστήριξη από εξωτερικό συνεργάτη, ο οποίος θα διαθέσει εξειδικευμένη ομάδα προκειμένου να απασχοληθεί στο σχετικό έργο.

Βασικός άξονας του έργου είναι η διαχείριση των δικηγόρων που συνεργάζονται με τη ΔΕΗ σε τέτοιες υποθέσεις, με ζητούμενα, μεταξύ άλλων, τη διερεύνηση της εξέλιξης των σχετικών υποθέσεων, τη χορήγηση πρόσθετων στοιχείων ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της νομικής ενέργειας για τις υποθέσεις αυτές και την ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα των δράσεων κάθε συνεργαζόμενου δικηγόρου.

Επίσης, το έργο αφορά τη συνεργασία με τα καταστήματα της ΔΕΗ για την παροχή των απαιτούμενων στοιχείων για την πρόοδο των νομικών ενεργειών, καθώς και τη σχετική διαχείριση των πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου, κατά την εκτίμηση της ΔΕΗ, ανέρχεται σε 115.200 ευρώ, με την επιχείρηση να εκτιμά ότι θα ολοκληρωθεί σε διάστημα περίπου ενός χρόνου.

 energypress.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου