Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

Νόθευση διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ για εμποτισμένους στύλους από καρτέλ αποκάλυψε η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Γιάννα Παπαδημητρίου

Οριζόντια αντιανταγωνιστική σύμπραξη υπό τη μορφή συμφωνίας/εναρμονισμένης πρακτικής μεταξύ 4 επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε ένα σχέδιο νόθευσης 6 διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ μεταξύ 2016 και 2018 για την προμήθεια εμποτισμένων στύλων αποκαλύπτει πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. 

Στόχος του σχεδίου, όπως διαπίστωσε η ΕΑ, ήταν η τεχνητή διαμόρφωση των προσφορών σε επίπεδα διαφορετικά, από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού. 

Η έρευνα της ΕΑ αποκάλυψε ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προέβησαν σε συμφωνία/εναρμονισμένη πρακτική για τον καθορισμό τιμών και ποσοτήτων και σε ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών, οι οποίες αφορούν ιδίως τιμές και ποσότητες.

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης της ΕΑ πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων επιχειρήσεων (νόθευση διαγωνισμού), με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους. 

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 3959/2011 και 101 Σ.Λ.Ε.Ε. λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες οριζόντιες συμπράξεις νόθευσης διαγωνισμών διά μέσου: 

α) αποστολής τηλεομοιοτυπίας από τη μία συμμετέχουσα στην άλλη - πριν την κατάθεση των οικονομικών τους προσφορών στον ΔΕΔΔΗΕ - εμπεριέχουσα σενάρια προσφορών - ποσοτήτων για στύλους, 

β) ανταλλαγής ηλεκτρονικών επιστολών μεταξύ τους - πριν την κατάθεση των οικονομικών τους προσφορών - σχετικά με τις τιμές και ποσότητες που θα κατέθεταν, 

γ) συμφωνίας επί του ύψους των οικονομικών προσφορών και 

δ) αποστολής στοιχείων μιας συμμετέχουσας προς την άλλη σχετικά με το επίπεδο της έκπτωσης που θα προσέφερε σε διαγωνιστική διαδικασία, πριν η παραλήπτρια των άνω στοιχείων εταιρεία καταθέσει την δική της προσφορά, με παράλληλη υιοθέτηση της ίδιας ακριβώς έκπτωσης και από την παραλήπτρια των άνω στοιχείων εταιρεία.

Σημειώνεται ότι οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προσήλθαν στην ΕΑ για διευθέτηση, χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική εισήγηση, αξιοποιώντας τις σχετικές προβλέψεις περί απλοποιημένης διαδικασίας Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011.

Με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειάς της, η ΕΑ αποδέχθηκε τις σχετικές Προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες και επέβαλε μειωμένα πρόστιμα συνολικού ύψους 316.798 ευρώ.  

 https://energypress.gr/news/notheysi-diagonismon-toy-deddie-gia-empotismenoys-styloys-apo-kartel-apokalypse-i-epitropi

Αρχειοθήκη ιστολογίου