Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Παρασκευή 6 Μαΐου 2022

KKE: Κατάργηση της Ρήτρας αναπροσαρμογής, του χρηματιστηρίου ενέργειας, του ειδικού τέλους για την Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος

 


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

Θέμα: «Κατάργηση της Ρήτρας αναπροσαρμογής, του χρηματιστηρίου ενέργειας, του ειδικού τέλους για την Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), του ΦΠΑ και των Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος»

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι τεράστιες αυξήσεις στην ενέργεια δεν αποτελούν «κεραυνό εν αιθρία». Οι αιτίες της εστιάζονται στη Ευρωενωσιακή πολιτική της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, την οποία με συνέπεια εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις εδώ και τρεις δεκαετίες, αλλά και η «πράσινη μετάβαση».

Στο όνομα αυτής της πολιτικής στηρίχτηκαν και συνεχίζουν να ενισχύονται με δεκάδες δισ. ευρώ οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ. Επιβλήθηκε το τέλος ρύπων για να καταστεί ακριβός ο εγχώριος λιγνίτης, να προχωρήσει η πολιτική της απολιγνιτοποίησης. Καθορίστηκε ως στρατηγικό καύσιμο μετάβασης το εισαγόμενο φυσικό αέριο.

Δημιουργήθηκε το «Χρηματιστήριο Ενέργειας», το οποίο αποτελεί βασικό παράγοντα αύξησης της χονδρεμπορικής τιμής για τη στήριξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Ενέργειας.

Αυτή η πολιτική οδήγησε σε απαξίωση των εγχώριων ενεργειακών πηγών, στην αύξηση της τιμής της ενέργειας, στην ενεργειακή φτώχεια. Σημαντικός παράγοντας επιτάχυνσης της αύξησης των τιμών αποτελούν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και διαδρομών, οι οποίοι οδήγησαν στη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία.

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων, οι πρόσφατες αποφάσεις της ΕΕ διαμορφώνουν ένα πλαίσιο διατήρησης των υψηλών τιμών στην ενέργεια και επιδείνωσης των συνθηκών ενεργειακής φτώχειας. Γιατί τόσο η επέκταση των ΑΠΕ, που παράγουν ακριβό ρεύμα, όσο και η «απεξάρτηση» από το ρωσικό φυσικό αέριο και η αντικατάστασή του από το ακριβό LNG, κύρια από την Αμερική, επιβεβαιώνουν ότι για τα επόμενα χρόνια οι τιμές θα διατηρηθούν σε υψηλό επίπεδο.

Οι επιλογές τόσο της κυβέρνησης όσο και των άλλων κομμάτων, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, για την ανακούφιση από την ακρίβεια αποτελούν κοροϊδία, κάνουν μια αναδιανομή από τους λιγότερο φτωχούς, που επιβαρύνονται με τους υψηλούς λογαριασμούς και τέλη, προς τους εξαθλιωμένους, αποτελούν ένα ελάχιστο μέρος των απωλειών και βεβαίως συγκαλύπτουν τις αιτίες της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.

Όσο μένουν στο απυρόβλητο αυτές οι αιτίες, ο λαός θα συνεχίζει να πληρώνει, είτε ως “καταναλωτής” είτε ως “φορολογούμενος”, αφού οι όποιες απώλειες των παρόχων ενέργειας θα αναπληρώνονται από κρατικές επιδοτήσεις.

Πραγματική βελτίωση υπέρ του λαού χωρίς σύγκρουση με την πολιτική της “απελευθέρωσης” και της “πράσινης μετάβασης” της ΕΕ, δηλαδή με τις αιτίες που έχουν οδηγήσει στη σημερινή κατάσταση, δεν μπορεί να υπάρξει.

Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να προχωρήσουμε στην:

Άμεση και πλήρη επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων, χωρίς τις δεσμεύσεις του χρηματιστηρίου ρύπων, που αυξάνουν τεχνητά την τιμή του λιγνίτη.

Κατάργηση του Χρηματιστηρίου ενέργειας.

Απόσυρση της χώρας από τις κυρώσεις της ΕΕ προς τη Ρωσία που τελικά τις πληρώνει ο λαός, ενώ τμήματα του κεφαλαίου, όπως οι εφοπλιστές, θησαυρίζουν από τη μεταφορά του πανάκριβου αμερικάνικου LNG.

Αυτές οι προτάσεις του ΚΚΕ - μαζί με τα μέτρα ανακούφισης για τη μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα και την ενέργεια - είναι τα στοιχειώδη, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια και να ανακουφιστούν τα λαϊκά νοικοκυριά απ’ την ακρίβεια.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία το ΚΚΕ ζητάει την άμεση κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, του ειδικού τέλους για τη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, της έμμεσης φορολογίας στην ενέργεια, καθώς και του Χρηματιστήριου Ενέργειας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας: «Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες διατάξεις».

1. Καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, όπως αυτή προβλέπεται στον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες.

Η κατάργηση της πιο πάνω ρήτρας ανατρέχει στο χρόνο σύναψης των συμβάσεων προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που την περιέχουν.

Τα ποσά που αντιστοιχούν στην καταργούμενη ρήτρα αναπροσαρμογής επιστρέφονται στους καταναλωτές ή συμψηφίζονται με επόμενους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και ενέργειας.

2. Καταργούνται τα άρθρα 4 έως 21 του ν. 4425/2016 (χρηματιστήριο ενέργειας), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Καταργείται το ειδικό τέλος για την Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

4. Καταργείται ο ΦΠΑ και οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στις υπηρεσίες παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

5. Καταργείται κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις προηγούμενες παραγράφους 1 έως 4 της παρούσας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου