Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: Ακόμα μια παράταση στον διαγωνισμό για τους έξυπνους μετρητές


Σε νέα ολιγοήμερη παράταση οδηγείται ο διαγωνισμός για το μεγάλο project των «έξυπνων μετρητών». Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει το newmoney, ο ΔΕΔΔΗΕ αποφάσισε να μεταθέσει την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων προεπιλογής μέχρι τις 8 Ιουνίου από τις 27 Μαΐου, ορίζοντας παράλληλα ως νέα ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών την 9η Ιουνίου από την 30η Μαΐου που προβλεπόταν μέχρι χθες.

Πρόκειται για την τέταρτη κατά σειρά αναβολή, -που εκτιμάται ότι θα είναι και η τελευταία-, καθώς η αρχική προθεσμία έληγε στις 14 Φεβρουαρίου, μετά δόθηκε η πρώτη παράταση για τις 7 Μαρτίου, στη συνέχεια η δεύτερη για τις 29 Απριλίου, για να ακολουθήσει η τρίτη για τις 27 Μαΐου και τώρα η τέταρτη για τις 8 Ιουνίου, η οποία δημοσιοποιήθηκε προς τους συμμετέχοντες μέσω του 5ου Συμπληρώματος της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, χθες 24 Μαΐου.

Οι διαρκείς αυτές αναβολές αποδίδονται σε ένα βαθμό στη δυσκολία του όλου εγχειρήματος και στις πολλές απαιτήσεις της πρόσκλησης, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν διαγωνισμό ο οποίος έχει καθυστερήσει επί πολλά χρόνια και αυτή τη φορά θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα, οδηγώντας τελικά στην πολυπόθητη αντικατάσταση των παλαιών αναλογικών ρολογιών της ΔΕΗ από τους σύγχρονης τεχνολογίας ψηφιακούς μετρητές.

Τα στάδια και το αντικείμενο

Σε αυτή την περίοδο μιλάμε βέβαια για το πρώτο στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία αφορά την προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο της Α Φάσης διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την κατάρτιση συμβάσεων συμφωνίας πλαισίου με αντικείμενο την προμήθεια εξοπλισμού. Με βάση τη σχετική πρόσκληση, μετά την ολοκλήρωση των σταδίων προεπιλογής και αφού φτάσουμε στην κατάθεση προσφορών αυτές θα αφορούν την προμήθεια:

 • Εξοπλισμού Πεδίου (δηλαδή τις μετρητικές μονάδες και τον εξοπλισμό επικοινωνίας τεχνολογίας point-to-point)
 • Συστήματος Προηγμένης Μετρητικής Υποδομής– Advanced Metering Infrastructure System (συστήματα λογισμικού)
 • Συστήματος Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων-Meter Data Management System (MDM System)

 

 • Στην πρόσκληση διευκρινίζεται ότι κάθε προσφορά που θα υποβάλλεται για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων θα αποτελείται από δύο προϊόντα, το προϊόν 1 για Εξοπλισμό Πεδίου και AMI System και το προϊόν 2 για MDM System.

Επίσης, στο πεδίο εφαρμογής του τρέχοντος διαγωνισμού περιλαμβάνονται η εγκατάσταση των συστημάτων, η ενοποίηση μεταξύ τους και με άλλα συστήματα του ΔΕΔΔΗΕ, η εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση τους, καθώς και υπηρεσίες υποστήριξης (support services) και συντήρησής τους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συνάψει συμβάσεις συμφωνίας πλαισίου για την προμήθεια του πρώτου προϊόντος με έως και τρεις προμηθευτές με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής.

Θα αλλάξουν 7,7 εκατ. μετρητές

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην πρόσκληση, ο ΔΕΔΔΗΕ σκοπεύει να αναθέσει έως και 7,7 εκατ. Μετρητικές Μονάδες. Σε κάθε προμηθευτή θα ανατεθεί ένας αρχικός εγγυημένος όγκος Μετρητικών Μονάδων και στη συνέχεια δύνανται να διεξαχθούν Mini-Tenders για την ανάθεση πρόσθετων όγκων, χωρίς δέσμευση ποσοτήτων και χρονισμού για το ΔΕΔΔΗΕ. Ο αρχικός εγγυημένος όγκος θα αποφασιστεί από τον Διαχειριστή και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι μικρότερος των 2 εκατ. ή μεγαλύτερος των 3 εκατ. Μετρητικών Μονάδων στο σύνολο του.

Επίσης, σε κάθε Mini-Tender, η συνολική ποσότητα των Μετρητικών Μονάδων που προκηρύσσεται θα διαμοιράζεται στους προμηθευτές που υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές βάσει της κατάταξης τους. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση τριών προμηθευτών ο πρώτος σε κατάταξη θα πάρει το 40% του συνολικού όγκου, ο δεύτερος το 35% και ο τρίτος το 25%. Σε περίπτωση δύο προμηθευτών, ο πρώτος θα πάρει το 60% και ο δεύτερος το 40% του συνολικού όγκου.

Ο διαγωνισμός των 830 εκατ.

Το ενδιαφέρον βέβαια επικεντρώνεται στον δεύτερο διαγωνισμό που θα ακολουθήσει και θα είναι εκτιμώμενου ύψους 830 εκατ. ευρώ. Όπως προκύπτει από την πρόσκληση, προβλέπονται τρία στάδια μέχρι την ανάδειξη των τελικών αναδόχων. Στο πρώτο στάδιο που αφορά η τρέχουσα διαγωνιστική διαδικασία θα γίνει προεπιλογή των υποψηφίων και όσοι περάσουν στο δεύτερο θα κληθούν να υποβάλουν τεχνικές και οικονομικές προσφορές.

Στο τρίτο και τελικό στάδιο θα υπάρξουν απευθείας διαπραγματεύσεις, οι οποίες θα αφορούν στις τεχνικές, εμπορικές, νομικές και οικονομικές απαιτήσεις του Τεύχους Διακήρυξης με όσους θα έχουν περάσει το προηγούμενο. Σημειώνεται ότι ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων που θα προεπιλεγούν θα είναι έξι.

Αν και με βάση το σύνθετο του εγχειρήματος δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλής πρόβλεψη για το χρονοδιάγραμμα, ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει να έχει ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των αναλογικών ρολογιών με έξυπνους μετρητές στη Χαμηλή Τάση σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ το όλο project θα εξελιχθεί μέχρι το 2030.

Σύμφωνα με το ενδεικτικό πλάνο ανάπτυξης, πάντως, η μαζική τοποθέτηση των νέων μετρητών προβλέπεται να αρχίσει, ανάλογα και με την εξέλιξη του διαγωνισμού, από τα μέσα του 2023 και μετά.

Για ισχυρούς παίκτες

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι να προσελκύσει μεγάλους ομίλους ή και κοινοπραξίες που θα διαθέτουν ισχυρή οικονομική βάση και πολυετή εμπειρία στο συγκεκριμένο πεδίο, ώστε να διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη εξέλιξη του roll out.

Έτσι, με βάση την πρόσκληση, όσον αφορά την χρηματοοικονομική ικανότητα απαιτούνται:

 • Μέση Ετήσια Καθαρή Θέση ίση ή ανώτερη των 100 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018-2020)
 • Μέσος Ετήσιος Συνολικός Τζίρος ίσος ή ανώτερος των 200 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018-2020)
 • Μέσο Ετήσιο EBITDA ίσο ή ανώτερο των 20 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία (2018-2020)

Όπως διευκρινίζεται, τα ζητούμενα κριτήρια αρκεί να πληρούνται σωρευτικά κατά την τριετία. Δηλαδή μπορεί μια εταιρεία να έχει το ένα ή και τα δύο έτη καθαρή θέση χαμηλότερη των 100 εκατ. ευρώ, αλλά συνολικά την τριετία κατά μέσο όρο να κινείται στα 100 εκατ. ευρώ (και άνω).

Σχετικά με τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας απαιτούνται:

 • Παράδοση στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων συμβάσεων τουλάχιστον 300.000 μονοφασικών ή/ και τριφασικών έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας point-to-point, που έχουν εγκατασταθεί σε δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν συνδεθεί επιτυχώς με Head-End-System (HES) τα τελευταία δέκα έτη.
 • Παράδοση στο πλαίσιο μιας ή περισσότερων συμβάσεων τουλάχιστον 600.000 μονοφασικών ή/ και τριφασικών έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας όλων των τηλεπικοινωνιακών τεχνολογιών, εξαιρουμένων των μετρητών τεχνολογίας point-to-point, που έχουν εγκατασταθεί σε δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και έχουν συνδεθεί επιτυχώς με Head-End-System (HES) τα τελευταία δέκα έτη.
 • Υλοποίηση μιας ή περισσότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν Head-End-System (HES) διασυνδεδεμένο με τουλάχιστον 300.000 έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε τεχνολογίας τα τελευταία δέκα έτη.
 • Υλοποίηση μιας ή περισσότερων συμβάσεων που περιλαμβάνουν Σύστημα Διαχείρισης Μετρητικών Δεδομένων (Meter Data Management System – MDMS) διαχειριζόμενο δεδομένα από τουλάχιστον 1.500.000 έξυπνους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας οποιασδήποτε τεχνολογίας τα τελευταία δέκα έτη.

Όσον αφορά την παραγωγική δυνατότητα απαιτείται η ύπαρξη γραμμής (ή γραμμών) παραγωγής έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας σε χώρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ελάχιστης ετήσιας (αθροιστικής) παραγωγικής δυνατότητας 1.000.000 μετρητών.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσκληση, τα κριτήρια τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που αφορούν στη σχετική εμπειρία των οικονομικών φορέων εκτείνονται σε βάθος δεκαετίας, ώστε να διασφαλιστεί η συμμετοχή εταιρειών με πολυετή εμπειρία δεδομένης της διάρκειας του εν λόγω έργου που αναμένεται να ξεπεράσει τα πέντε έτη.

Σταύρος Γριμάνης/www.Newmoney.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου