Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: Ενημερωτικό δελτίο του Κ.Μασούρα

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 82

από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Παρασκευή 29/04/2022 και ώρα:11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1.   Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-214/22.9.2021 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο α π ο φ ά σ ι σ ε:

1.         την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-214/22.9.2021 για την εκτέλεση είκοσι τριών (23) Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα, στους αντίστοιχους προσωρινούς αναδόχους Οίκους, ως εξής:

 

Εργολαβία

Προσωρινός Ανάδοχος

Προϋπ/σμός     Εργολαβίας

Έκπτωση    μειοδότη

Συμβατικό                 Τίμημα

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ"

INTRAKAT

64.000.000

49

32.640.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΑΝΔΡΟΥ & ΤΗΝΟΥ"

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-EUROPA EΒΙΕΚ ΑΤΕ

20.000.000

36

12.800.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ & ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ"

 

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

65.000.000

43

37.050.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΤΚΣΔ/ΔΠΑ"

 

INTRAKAT

40.000.000

45

22.000.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ& ΞΑΝΘΗΣ"

ΕΝΤΕΛΕΧΕΙΑ

32.000.000

47

16.960.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ"

 

ΒΙΕΡ ΑΤΕ

32.000.000

41

18.880.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΥΤ. & ΚΕΝΤΡ. ΘΕΣ/ΚΗΣ"

 

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

65.000.000

48

33.800.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ & ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ”

 

INTRAKAT

60.000.000

47

31.800.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΤΡΑΣ & ΑΙΓΙΟΥ"

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

44.000.000

35

28.600.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ & ΑΡΤΑΣ"

 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

56.000.000

25

42.000.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ & ΝΑΥΠΛΙΟΥ "

 

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

53.000.000

46

28.620.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ & ΣΠΑΡΤΗΣ"

 

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

46.000.000

46

24.840.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ & ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ"

 

INTRAKAT

40.000.000

44

22.400.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΜΙΑΣ"

 

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

32.000.000

41

18.880.000

 

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΘΗΒΑΣ, ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΑΜΦΙΣΣΑΣ"

 

 

INTRAKAT

39.000.000

44

21.840.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ & ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ "

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

43.000.000

37

27.090.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ"

INTRAKAT

43.000.000

44

24.080.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ"

Κ/Ξ  ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ-ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ

20.000.000

35

13.000.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ"

 

Κ/Ξ  ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ-ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ

38.000.000

41

22.420.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ"

 

Κ/Ξ  ΕΛΥΡΟΣ ΑΕ-ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ

23.000.000

39

14.030.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΡΟΔΟΥ & ΚΩ"

                                             

ΣΧΣ ΑΤΕΕ

50.000.000

21

39.500.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΥΡΟΥ & ΔΥΤ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ" 

                                                   

ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-EUROPA EΒΙΕΚ ΑΤΕ

32.000.000

27

23.360.000

"ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ & ΛΕΣΒΟΥ"   

                                            

ΤΕΡΝΑ ΑΕ

52.000.000

37

32.760.000

2.        ότι η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την αποστολή της παρούσας απόφασης ανάθεσης ηλεκτρονικά μέσω του Σ.Η.Δ. και εφόσον προηγηθεί έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο,

3.        τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτύου για τον προσδιορισμό της ημερομηνίας έναρξης εργασιών της Σύμβασης και για τη γνωστοποίησή της στον ανάδοχο Οίκο κάθε εργολαβίας, με την έγγραφη ειδική πρόσκληση της παραγράφου 10 του Άρθρου 24 της διακήρυξης, που υπέχει θέση της επιστολής αναγγελίας ανάθεσης της Σύμβασης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του Συμφωνητικού,

4.       τον ορισμό του Διευθυντή της Διεύθυνσης Δικτύου, ή, κωλυομένου τούτου, του Διευθυντή Κλάδου Έργων Δικτύου της Διεύθυνσης Δικτύου, για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του τεύχους «Συμφωνητικό» των σχετικών Συμβάσεων

5.        τον ορισμό του Τομεάρχη Έργων Επαναληπτικού Χαρακτήρα της Διεύθυνσης Δικτύου για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., των υπολοίπων Τευχών των Συμβάσεων, με την υπογραφή του να είναι πλήρως δεσμευτική.         

2.   Απασχόληση προσωπικού – καταβολή προσαυξήσεων στις αποδοχές αδείας και στα επιδόματα εορτών και αδείας. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

 

        

Κωνσταντίνος Μασούρας

 

Εκπρόσωπος Εργαζομένων Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ

Διοικητικό Συμβούλιο ΔΕΔΔΗΕ

Αρχειοθήκη ιστολογίου