Τρίτη 3 Μαΐου 2022

ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Επιστολή προς Δαμάσκο για επιμορφωτικά σεμινάρια νοσηλευτώνΘέμα: Υλοποίηση θεματικών σεμιναρίων νοσηλευτικού προσωπικού

Κύριε Διευθυντά

Πολλές φορές μέσα από τις επιστολές μας έχουμε επισημάνει πόσο σημαντική είναι για τον ΣΠΑΡΤΑΚΟ η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων και ως εκ τούτου κάθε ενέργεια της επιχείρησης που στηρίζει αυτή τη θέση γίνεται αποδεκτή με μεγάλη ικανοποίηση.

Η παρούσα έρχεται στον απόηχο του επιμορφωτικού σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο για το Νοσηλευτικό προσωπικό των Ιατρείων, το οποίο σχεδίασε, οργάνωσε και εκτέλεσε άψογα η ΔΥΑΕ και η Διεύθυνση Εκπαίδευσης και επικεντρώθηκε σε δύο θεματικές ενότητες πολύ σπουδαίες:

Στην ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) και στη λειτουργία απινιδωτή.

Με δεδομένες τις αυξημένες ανάγκες που υπάρχουν και την σπουδαιότητα παροχής υψηλών υπηρεσιών από το νοσηλευτικό μας προσωπικό, με την παρούσα αιτούμεθα την υλοποίηση ανάλογων σεμιναρίων με περισσότερες θεματικές ενότητες (αντιμετώπιση πολυτραυματία, ηλεκτροπληξία, εγκαύματα κοκ) αλλά και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, όπως πχ είναι η εκκένωση κτιρίου λόγω πυρκαγιάς, χημικών κ.α.

Κύριε Διευθυντά

Σε μια περίοδο που η υγειονομική κρίση μας έπληξε σφόδρα, αλλά και μας δίδαξε την σπουδαιότητα της διατήρησης καλών συνθηκών υγείας και ασφάλειας, αναμένουμε τις σχετικές σας ενέργειες ως προς την δρομολόγηση και την υλοποίηση των σεμιναρίων που θα «θωρακίσουν» τους νοσηλευτές μας με περισσότερες γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των όποιων περιστάσεων προκύψουν.

Για το Σωματείο Παραγωγής

Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΔΕΗ Α.Ε.

                                                                  Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γεν. Γραμματέας                                                              

          Μόσχου Μόσχος                                                                   Μάστορας Αθανάσιος

Αρχειοθήκη ιστολογίου