Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Πήρε ΦΕΚ η κατανομή των 30 εκ. ευρώ στις λιγνιτικές περιοχές


Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστα Σκρέκα εγκρίθηκε ο τρόπος υπολογισμού και κατανομής του ειδικού τέλους δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη, ύψους 1,40 ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh) παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, υπέρ των περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.

Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 30 εκ. ευρώ, που θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος και έργων μετεγκατάστασης οικισμών, κατανέμονται στις περιφερειακές ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς αυτών των περιοχών, ως εξής:

α) Για την περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας:

  • Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού, που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στην περιφέρεια Πελοποννήσου.
  • Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού, που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας διατίθεται στον ενεργειακό δήμο του νομού Αρκαδίας, που είναι ο δήμος Μεγαλόπολης.
  • Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στον όμορο του ενεργειακού, μη ενεργειακό δήμο, που είναι ο δήμος Γορτυνίας.

β) Για την περιφερειακή ενότητα Κοζάνης:

  • Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
  • Ποσοστό 39% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους ενεργειακούς δήμους της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης, δηλαδή στους δήμους Κοζάνης και Εορδαίας.
  • Ποσοστό 11% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους όμορους των ενεργειακών, μη ενεργειακούς δήμους, Σερβίων, Βελβεντού και Βοΐου.

Η κατανομή του ποσού στους τρεις μη ενεργειακούς δήμους της περιφερειακής ενότητας Κοζάνης θα γίνει με βάση τον πληθυσμό κάθε μη ενεργειακού δήμου με συντελεστή βαρύτητας 60% και την έκταση κάθε μη ενεργειακού δήμου με συντελεστή βαρύτητας 40%, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

γ) Για την περιφερειακή ενότητα Φλώρινας:

  • Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας.
  • Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας διατίθεται στους ενεργειακούς δήμους της περιφερειακής ενότητας Φλώρινας, δηλαδή στους δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου.
  • Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην περιφερειακή ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στον όμορο των ενεργειακών, μη ενεργειακό δήμο, που είναι ο δήμος Πρεσπών.

Ειδικότερα, όσον αφορά στα κονδύλια του κάθε ειδικού λογαριασμού, που αναλογούν στους ενεργειακούς δήμους, η κατανομή θα γίνει ως εξής:

    α) Κατά ποσοστό 25% ισόποσα.

 β) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με την καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα όρια εκάστου δήμου της οικείας περιφερειακής ενότητας. Τα στοιχεία της ανά έτος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στα όρια κάθε δήμου δίνονται με ευθύνη των παραγωγών.

 γ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με το εμβαδό των εκτάσεων, που βρίσκονται στα όρια κάθε Ο.Τ.Α και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της λειτουργίας των ορυχείων (ΔΕΗ και ιδιωτών) και για τις εγκαταστάσεις των λιγνιτικών σταθμών και οι οποίες προέρχονται από αναγκαστική απαλλοτρίωση, απευθείας αγορά ή παραχώρηση. Τα στοιχεία για το εμβαδό των ανωτέρω εκτάσεων επικαιροποιούνται στο τέλος κάθε έτους με ευθύνη των παραγωγών.

   δ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με τον πληθυσμό όλων των ενεργειακών δήμων κάθε περιφερειακής ενότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αρχειοθήκη ιστολογίου