Δευτέρα 30 Αυγούστου 2021

Οι δύο ανασταλτικοί παράγοντες για την μείωση των απωλειών του δικτύου διανομής - Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή ζητάει ο ΔΕΔΔΗΕ


Μιχάλης Μαστοράκης

Αύξηση των ρευματοκλοπών και αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ στο δίκτυο αποτελούν τους δύο παράγοντες που ενδέχεται να λειτουργήσουν ανασταλτικά για την μείωση των απωλειών την περίοδο 2021-2024.

Ο πρώτος παράγοντας (μη τεχνικές απώλειες) προκύπτει ως απόρροια της μείωσης του ΑΕΠ την περίοδο 2020-2021 ως συνέπεια του περιορισμού της οικονομικής δραστηριότητας λόγω της πανδημίας. Ο δεύτερος παράγοντας «φωτογραφίζει» αυξημένες τεχνικές απώλειες του δικτύου λόγω σημαντικής αύξησης της παραγωγής ΑΠΕ στο δίκτυο.

Τα παραπάνω αποτελούν μέρος της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ προς την ΡΑΕ και αποτυπώνονται στην απόφαση που εξέδωσε η Αρχή με την οποία εγκρίνει το Επιτρεπόμενο Έσοδο για την Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024 καθώς και το Απαιτούμενο Έσοδο για το 2021.

Αναλυτικότερα, ως προς τον δεύτερο παράγοντα (αυξημένη διείσδυση των ΑΠΕ), ο Διαχειριστής του Δικτύου παραπέμπει (στην εισήγησή του) στα αποτελέσματα μελέτης προσομοίωσης λειτουργίας ενός δικτύου της Ισπανίας (εταιρεία Viesgo), το οποίο χαρακτηρίζεται από σημαντική διείσδυση ΑΠΕ.

Ερευνητικές εργασίες δείχνουν ότι η αύξηση της αποκεντρωμένης παραγωγής ΑΠΕ πέρα από ένα σημείο μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των απωλειών σε δίκτυα διανομής. Μεγαλύτερη επίπτωση εμφανίζει εν γένει η αιολική παραγωγή, λόγω μεγαλύτερης στοχαστικότητας και μικρότερου ταυτοχρονισμού με τα φορτία ημέρας, συγκριτικά με την παραγωγή από φωτοβολταϊκά.

Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζεται η ανάγκη μελέτης βασισμένης στις συνθήκες του εξεταζόμενου δικτύου, μιας και παρουσιάζει σημαντικές ιδιομορφίες συγκριτικά με την περίπτωση αναφοράς. Εν προκειμένω, το δίκτυο της μελέτης προσομοίωσης την οποία αναφέρει στην εισήγησή του ο Διαχειριστής διαφέρει ουσιωδώς από το ΕΔΔΗΕ σε πλήθος κρίσιμων παραμέτρων (σχέση μεταξύ εγκατεστημένης παραγωγής και ζήτησης, σχέση μεταξύ ισχύος που απορροφάται εντός του δικτύου και ισχύος που εξάγεται προς άλλα δίκτυα , μίγμα τεχνολογιών παραγωγής).

Επιπρόσθετα, στην απόφαση της ΡΑΕ υπογραμμίζεται πως οι πιθανές επιπτώσεις στις απώλειες λόγω αυξημένης διείσδυσης ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας την επόμενη περίοδο, είναι αναγκαίο να αξιολογηθούν ως προς τα δίκτυα διασύνδεσης των νέων μονάδων ΑΠΕ (διανομή/μεταφορά) και ως προς τις τεχνολογίες παραγωγής (π.χ. αιολικά, φωτοβολταϊκά).

Αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή απωλειών ζητάει ο Διαχειριστής – Η απάντηση της ΡΑΕ

Τέλος, ο Διαχειριστής, επικαλούμενος την ανωτέρω μελέτη, θέλει να αναδείξει την ανάγκη αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού του συντελεστή απωλειών. Πιο συγκεκριμένα, αυτός πρέπει να υπολογίζεται επί του συνόλου της έγχυσης, περιλαμβανομένης της έγχυσης που αντιστοιχεί σε ροές προς άλλα δίκτυα. Μια τέτοια παράμετρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση του ελληνικού δικτύου διανομής, καθώς, οι ροές προς άλλα δίκτυα αποτελούν το 60% του συνολικού φορτίου.

Από την πλευρά της, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας σημειώνει ότι στο πλαίσιο του μηχανισμού κινήτρου, ο συντελεστής απωλειών του ΕΔΔΗΕ προβλέπεται να υπολογίζεται επί του συνόλου της έγχυσης στο ΕΔΔΗΕ, θεωρώντας διακριτά την έγχυση ισχύος (από παραγωγούς ΕΔΔΗΕ και άλλα δίκτυα) από την απορρόφηση ισχύος (προς καταναλωτές του ΕΔΔΗΕ και άλλα δίκτυα), για κάθε μεμονωμένο τμήμα του ΕΔΔΗΕ (παράγραφος 8 του Κανονισμού). Καταλήγοντας επί τους θέματος, η Αρχή αναφέρει πως; Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται ότι οι απώλειες ενέργειας που σχετίζονται με ροές από το Διασυνδεδεμένο ΕΔΔΗΕ προς το Σύστημα Μεταφοράς αντανακλώνται στον συντελεστή απωλειών.

energypress.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου