Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

Το αποθεματικό ρευματοκλοπών του ΔΕΔΔΗΕ μειώνει τις χρεώσεις χρήσης δικτύου και το κόστος απωλειών για τους καταναλωτές

 


Μιχάλης Μαστοράκης

Μέρος των λειτουργικών δαπανών του από το αποθεματικό ρευματοκλοπών αναμένεται να καλύψει ο ΔΕΔΔΗΕ όπως αναφέρεται στην απόφαση της ΡΑΕ με την οποία εγκρίνεται το επιτρεπόμενο έσοδο του Διαχειριστή για την ρυθμιστική περίοδο 2021-2024.

Συγκεκριμένα το εν λόγω αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 10.036 χιλ. ευρώ, μετά την αφαίρεση ποσών που αναλογούν στις χρεώσεις έναντι διαχειριστικού κόστους ρευματοκλοπών και ποσών που πιστώνονται στους λογαριασμούς ρυθμιζόμενων χρεώσεων.

Με δεδομένο ότι ο Διαχειριστής του Δικτύου δεν εισηγείται διαφορετική αξιοποίηση του αποθεματικού, δηλαδή για την χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων με στόχο τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό ρευματοκλοπών στο δίκτυο ή μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη την διάθεση του εν λόγω ποσού (10 εκατ. ευρώ) για την κάλυψη μέρους του Επιτρεπόμενου Εσόδου 2021 του ΔΕΔΔΗΕ.

Με τον τρόπο αυτό, μειώνεται αντίστοιχα το Απαιτούμενο Έσοδο και οι χρεώσεις χρήσης Δικτύου, ενώ αντισταθμίζεται εν μέρει το κόστος απωλειών που υφίστανται οι τελικοί καταναλωτές του Δικτύου, «το οποίο παραμένει σε υψηλά επίπεδα», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η απόφαση της Αρχής.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, ποσά που συγκεντρώνονται στο αποθεματικό ρευματοκλοπών δύνανται, κατόπιν απόφασης της ΡΑΕ, να διατίθενται για την αντιστάθμιση της οικονομικής ζημιάς που υφίστανται οι καταναλωτές λόγω ρευματοκλοπών στο Δίκτυο, μέσω πίστωσης λογαριασμών μίας ή περισσότερων ρυθμιζόμενων χρεώσεων, εφόσον δεν υφίσταται άμεση ανάγκη ή συγκεκριμένες προτάσεις του Διαχειριστή Δικτύου για χρηματοδότηση δράσεων με σκοπό τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό και τον περιορισμό των ρευματοκλοπών στο Δίκτυο.  

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου