Τρίτη 31 Αυγούστου 2021

Έρευνα κοινού για τους τρεις πυλώνες ESG πραγματοποιεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

energypress.gr

Γιάννα Παπαδημητρίου

Ανάλυση ουσιαστικότητας (materiality analysis) στη βάση των τριών πυλώνων ESG (περιβαλλοντικού, κοινωνικού και διακυβέρνησης) υλοποιεί η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, επιδιώκοντας, μέσα από τη συμβολή του κοινού, να διαμορφώσει τη στρατηγική και τον σχεδιασμό βιώσιμης ανάπτυξης της εταιρείας. 

Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ Ανενεώσιμες δημιούργησε ένα σύντομο, ανώνυμο ερωτηματολόγιο για τη διερεύνηση της άποψης των ενδιαφερομένων μερών. 

Το ερωτηματολόγιο, το οποίο υλοποιείται με βάση τα διεθνή απολογιστικά πρότυπα του  (GRI Standards), αποσκοπεί στην ανάδειξη και ιεράρχηση των ζητημάτων που είναι σημαντικά για τη βιώσιμη ανάπτυξη της εταιρείας. 

Μέσα από τη συμμετοχή και αξιολόγηση του κοινού, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες επιθυμεί να διερευνήσει τις πλευρές που οφείλει να ιεραρχήσει η εταιρεία, με στόχο την εναρμόνιση των δράσεών της με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. 

Η συλλογή και επεξεργασία των ερωτηματολογίων θα γίνει με τη συμβολή της Sympraxis Team και του συνεργάτη της Global Sustain.

Η έρευνα θα είναι διαθέσιμη ως τις 10/09/2021. 

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου