Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Στοιχεία στη Βουλή: Πόσο έγκαιρα ανταποκρίνεται ο ΔΕΔΔΗΕ στα αιτήματα των καταναλωτών

Χάρης Αποσπόρης - energypress.gr

Στοιχεία για τα αιτήματα των καταναλωτών και τους τρόπους με τους οποίους αυτά υποβάλλονται συμπεριέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ σε πρόσφατο έγγραφο που μεταβίβασε στη Βουλή.

Όπως τονίζεται, το 2020 υποβλήθηκαν στις υπηρεσίες του διαχειριστή 32.471 έγγραφα αιτήματα πληροφοριών και παραπόνων, εκ των οποίων 26.237 (80,8%) αφορούσαν έγγραφα αιτήματα πληροφοριών, 5.354 (1,9%) παράπονα, 251 (0,8%) παράπονα για ποιότητα τάσης και 629 (1,9%) παράπονα και αιτήματα που ήταν εκτός αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι εκπρόθεσμες απαντήσεις που δόθηκαν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους χρόνους στο πρόγραμμα των εγγυημένων υπηρεσιών, ανήλθαν σε 1.012 (3,1%), εκ των οποίων 306 (0,9%) αφορούσαν παράπονα, 685 (2,1%) αιτήματα πληροφοριών, 11 παράπονα για ποιότητα τάσης και 10 ήταν εκτός αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικά τα παράπονα, για όλα τα θέματα που δέχτηκε ο ΔΕΔΔΗΕ το 2020 συνολικά, αφορούν στο 0,064% των παροχών που διαχειρίζεται (8.805.160).

Ο ΔΕΔΔΗΕ αναφέρει επίσης ότι πολλές από τις καθυστερήσεις οφείλονται στη διαδικασία ηλεκτροδότησης ενός ακινήτου, η οποία πέραν των τεχνικών προϋποθέσεων και εργασιών περιλαμβάνει και την υποβολή αρκετών εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους, κάτι που είναι εκτός της σφαίρας του διαχειριστή (πολεοδομικά παραστατικά, υπεύθυνες δηλώσεις κτλ).

Επιπλέον, ο ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών του προς τους πολίτες και τους φορείς, έχει υλοποιήσει διαδικτυακή εφαρμογή για την ανταλλαγή, επικαιροποίηση και πιστοποίηση στοιχείων ακινήτων με τους Δήμους, ώστε να παρέχεται η πληροφορία σε επίπεδο κάθε παροχής για την ηλεκτροδότηση ή μη και τον προμηθευτή που την εκπροσωπεί, καθώς και τα σχετικά χρονικά διαστήματα.

Με την εν λόγω εφαρμογή, οι Δήμοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των παροχών και ελαχιστοποιείται η ταλαιπωρία των πολιτών.

Σε κάθε περίπτωση, η γενική κατεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ είναι η αναβάθμιση των καναλιών επικοινωνίας ώστε να μη χρειάζεται η φυσική παρουσία των καταναλωτών.

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου