Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021

Πώς ΔΕΗ και «μικρή διασύνδεση» θωράκισαν ενεργειακά την Κρήτη


Μπορεί η Κρήτη με την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων να καταστεί ενεργειακά ασφαλής, αλλά μέχρι τότε, όπως κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος έπρεπε να γίνει ένας αγώνας δρόμου για να καλυφθούν οι ανάγκες, κάτι που επιτυγχάνεται με τη χρήση των Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών.

Το φετινό καλοκαίρι, ωστόσο, υπήρχαν πολλά προβλήματα, που έπρεπε να αντιμετωπιστούν από τη ΔΕΗ, τον ΔΕΔΔΗΕ, τον ΑΔΜΗΕ και τη ΡΑΕ, αλλά και η νέα ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Πελοπόννησο.

Αρχικά ο ΔΕΔΔΗΕ για την κάλυψη του ενεργειακού ελλείματος της Κρήτης εισηγήθηκε την χρήση πρόσθετων μέσων για 74 MW (για 2 µήνες µε δικαίωµα παράτασης 1 µηνός).

Στη συνέχεια, ενηµέρωσε την ΡΑΕ ότι το αναµενόµενο έλλειµµα διαµορφώνεται σε 74 MW σε περίπτωση αυτόνοµης λειτουργίας και σε 20,5 MW στην περίπτωση λειτουργίας ενός καλωδιακού κυκλώµατος της διασύνδεσης. Επιπρόσθετα, λόγω βλάβης στη µονάδα Νο3 του ΑΗΣ Λινοπεραµάτων, εκτίµησε ότι µπορεί να προκύψει επιπλέον έλλειµμα 10 MW µε συνέπεια τη διαμόρφωσή του στα επίπεδα της τάξης των 84 MW και 30,5 MW αντίστοιχα. Εκτίμηση την οποία επιβεβαίωσε και ο ΑΔΜΗΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ∆ΕΗ υπέβαλε στη ΡΑΕ αίτηµα για χορήγηση άδειας παραγωγής µισθωµένης ισχύος για την κάλυψη επάρκειας ισχύος στα Συστήµατα Θήρας και Κρήτης.

Οι διαδοχικές βλάβες

Επειδή, ωστόσο, εν συνεχεία, λόγω βλάβης σε τµήµα των 150kV του Σταθµού παραγωγής της ∆ΕΗ στα Χανιά την 1η Ιουλίου, επήλθε προσωρινή µείωση του διαθέσιµου ηλεκτροπαραγωγικού δυναµικού, ο ∆Ε∆∆ΗΕ αιτήθηκε στον Α∆ΜΗΕ την άµεση λειτουργία της διασύνδεσης της Κρήτης µε το ΕΣΜΗΕ, προκειµένου να διασφαλιστεί η συνεχής και οµαλή τροφοδότηση.

 

Με βάση την ενημέρωση του Διαχειριστή, Η/Ζ ισχύος 52 MW από τα 80 MW που είχαν προϋπολογιστεί αρχικά υπήρχαν διαθέσιµα, µέσω ενοικίασης, στον Αθερινόλακκο Κρήτης, ενώ λόγω κωλυμάτων στη διαγωνιστική διαδικασία ενοικίασής τους, τα υπόλοιπα Η/Ζ, ισχύος 28 MW, δεν μπορούσαν να είναι διαθέσιµα προς εγκατάσταση εντός του Ιουλίου. Ωστόσο, στον ίδιο χώρο βρίσκονταν εγκατεστημένα και φορητά Η/Ζ της ∆ΕΗ, συνολικής ισχύος 12MW.

Ακολούθησαν όμως και άλλα προβλήματα, καθώς παρουσιάστηκε µη αναστρέψιµη βλάβη σε έναν εκ των δύο µετασχηµατιστών (Μ/Σ) 50 MVA του ΑΗΣ Αθερινόλακκου που καλύπτουν την έγχυση ενέργειας του συνόλου των Η/Ζ, η οποία θα μπορούσε να καλυφθεί από εφεδρικό Μ/Σ 25 MVA, καθώς η αντικατάστασή του από νέο µετασχηµατιστή ίδιας ισχύος θα επέφερε σηµαντική χρονική καθυστέρηση.

Με το σχήµα αυτό, ωστόσο, δύναται να υποστηριχθεί η λειτουργία Η/Ζ ισχύος έως 64 MW (δηλαδή των Η/Ζ εκτάκτων αναγκών 52 MW και των Η/Ζ 12 MW της ∆ΕΗ).

Η λειτουργία της διασύνδεσης

Λαµβάνοντας υπόψη την επιτυχή διασύνδεση της Κρήτης µε την Πελοπόννησο, µέσω της οποίας διοχετεύεται σταθερά ισχύς από 50 MW έως 90 MW στη Μεγαλόνησο, κρίθηκε ότι τα υπόλοιπα φορητά Η/Ζ, συνολικής ισχύος 28 MW, δεν ήταν απαραίτητα για την εξασφάλιση της επάρκειας ισχύος.

Ο Α∆ΜΗΕ επιβεβαίωσε ότι λόγω της πυρκαγιάς σε Μετασχηµατιστή Εντάσεως (ΜΣ-Ε) 150kV στο σταθµό παραγωγής της ∆ΕΗ στα Χανιά ετέθησαν αυτόµατα εκτός λειτουργίας πέντε αεριοστρόβιλοι στον ΑΗΣ Χανίων και µία µονάδα στον ΑΗΣ Λινοπεραµάτων, οδηγώντας σε απώλεια 97 MW παραγωγής. Για αυτό, τέθηκε εκτάκτως σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου το Σάββατο 3 Ιουλίου και έκτοτε διακινείται ενέργεια από το ΕΣΜΗΕ προς το ηλεκτρικό σύστηµα της Κρήτης, περί τις 70MWh/h, µε την ικανότητα µεταφοράς της διασύνδεσης να ανέρχεται στο επίπεδο των 150MW σύµφωνα µε τις µελέτες σχεδιασµού και λειτουργίας.

Επεσήµανε δε ότι ακόµη και κατά τη διάρκεια αιφνίδιας διακοπής λειτουργίας µονάδας στις 10 Ιουλίου, δεν έλαβαν χώρα περικοπές φορτίου, καθώς η µεταφερόµενη ισχύς αυξήθηκε προσωρινά στο επίπεδο των 108 MW για την κάλυψη της ζήτησης. Παράλληλα ο Α∆ΜΗΕ έκρινε σκόπιµη την εγκατάσταση και θέση σε κατάσταση ετοιµότητας λειτουργίας των Η/Ζ 64MW προκειµένου να µην τεθεί σε κίνδυνο η ασφαλής τροφοδοσία των φορτίων από βλάβες καθώς η δυνατότητα παροχής ισχύος από τη διασύνδεση Κρήτης- Πελοποννήσου δεν δύναται να καλύψει το σύνολο των αναγκών, ειδικά στη θερινή περίοδο αιχµής της ζήτησης.

Η απόφαση της ΡΑΕ για τα 52MW

Η ΡΑΕ από την πλευρά της, σταθμίζοντας όλα τα δεδομένα, έκρινε αναγκαία την ενοικίαση και εγκατάστασης Η/Ζ ισχύος 52MW, όχι όμως και των επιπλέον 28MW. Σύμφωνα με την Αρχή, λόγω της λειτουργίας της διασύνδεσης Κρήτης-Πελοποννήσου, αλλά και τεχνικών δυσκολιών η έγκριση των Η/Ζ ισχύος 28MW θα επιβάρυνε τον Έλληνα καταναλωτή µέσω χρεώσεων ΥΚΩ, χωρίς ουσιαστική συνεισφορά στην επάρκεια του ηλεκτρικού συστήµατος της Κρήτης.

Έτσι, η ΡΑΕ έδωσε το «πράσινο» στη ΔΕΗ για τη µίσθωση φορητών Η/Ζ συνολικής ισχύος 52 MW με διάρκεια από τις 15 Ιουλίου έως τις 31 Αυγούστου, βάζοντας τέλος σε αυτό το μικρό «θρίλερ»…

του Σταύρου Γριμάνη - www.newmoney.gr

Αρχειοθήκη ιστολογίου