Παρασκευή 27 Αυγούστου 2021

ΔΕΔΔΗΕ: «Όχι» της ΡΑΕ στη μετακύλιση στους καταναλωτές του bonus των στελεχών – Εκτός λειτουργικών δαπανών και το τροφείο

 

Κώστας Δεληγιάννης

«Απαγορευτικό» έθεσε η ΡΑΕ στην ένταξη στις λειτουργικές δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ του bonus των στελεχών του, στην απόφαση έγκρισης του Επιτρεπόμενου Εσόδου για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2021-2024, καθώς και του Απαιτούμενου Εσόδου για το 2021. 

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία δημοσιεύθηκε χθες στη Διαύγεια, η εισήγηση του διαχειριστή προέβλεπε να συμπεριληφθούν στη δαπάνη μισθοδοσίας πρόσθετες αμοιβές στελεχών, οι οποίες ανέρχονται συνολικά σε 1 εκατ.  ευρώ κατ’ έτος. Κάτι που απέρριψε ωστόσο η ΡΑΕ, με το επιχείρημα ότι από το bonus δεν προκύπτει άμεσα κανένα όφελος για τους xρήστες του δικτύου διανομής. 

Επομένως, με βάση την Αρχή, δεν θεωρείται εύλογη η ενσωμάτωσή του bonus στις λειτουργικές δαπάνες του Διαχειριστή, οι οποίες συνδέονται άρρηκτα με την αποδοτική και εύρυθμη λειτουργία του. Μάλιστα, όπως προστίθεται στην απόφαση, μέσω των κινήτρων που θεσπίστηκαν με τη Μεθοδολογία, ο Διαχειριστής μπορεί να επαναξιολογήσει την πολιτική του ως προς την 

παροχή πρόσθετων αμοιβών σε εργαζομένους, χωρίς όμως αυτές να επιβαρύνουν τους χρήστες.    

Απορριπτική ήταν η απόφαση της ΡΑΕ και ως προς την πρόβλεψη της εισήγησης του ΔΕΔΔΗΕ για ένταξη και του τροφείου στις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες της Ρυθμιστικής Περιόδου 2021-2024. Σύμφωνα με την εισήγηση, το κόστος για την παροχή διατακτικών σίτισης στους  εργαζομένους θα ανερχόταν σε 8 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. 

Στο σκεπτικό της απόρριψης, η ΡΑΕ παραπέμπει στις δύο προηγούμενες αποφάσεις της, για τις εγκρίσεις των Απαιτούμενων Εσόδων των ετών 2019 και 2020, στις οποίες είχε ήδη αποφανθεί πως δεν είναι εύλογο τα εν λόγω ποσά να ανακτώνται μέσω των χρεώσεων που καταβάλλουν οι χρήστες  του δικτύου διανομής, καθώς δεν προκύπτει η ανταποδοτικότητα των εν λόγω δαπανών σε σχέση με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Διαχειριστή και δεν τελούν σε αιτιώδη συνάφεια με τη λειτουργία του δικτύου και άρα δεν θα πρέπει να επιβαρύνουν τον τελικό καταναλωτή.

Με το ίδιο σκεπτικό, η ΡΑΕ δεν ενέκρινε την ένταξη στις Ελεγχόμενες Λειτουργικές Δαπάνες της Ρυθμιστικής Περιόδου 2021-2024 και των δαπανών προσωπικού αποσπασμένου στο ΤΑΥΤΕΚΩ (ύψους 1,4 εκατ. ευρώ  κατ’ έτος) καθώς και του κόστους ασφάλισης ευθύνης Διευθυντών και  Στελεχών (ύψους  250.000 ευρώ κατ’ έτος). 

Από την άλλη πλευρά, στο πλαίσιο συμμόρφωσης της ΡΑΕ με την Απόφαση 2866/2017 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την απόφαση εγκρίνεται καταρχήν η ένταξη στο κόστος μισθοδοσίας της δαπάνης για την παροχή στο προσωπικό μειωμένου τιμολογίου ηλεκτρικής ενέργειας (και η οποία ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ κατ’ έτος). 

Επισημαίνεται πάντως ότι κατά της εν λόγω δικαστικής απόφασης, εκκρεμεί Αίτηση Αναίρεσης που έχει καταθέσει η ΡΑΕ. «Επομένως, σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως αναίρεσης , η ως άνω δαπάνη θα εκκαθαριστεί (αφαιρεθεί), απομειώνοντας το Απαιτούμενο Έσοδο επόμενων ετών», σημειώνεται στην απόφαση.  

www.energypress.gr

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)

Ενημέρωση, Πολιτική, Εργασιακά, Εθνικά Θέματα, Ιστορία, Ορθοδοξία, Πολιτισμός (www.ideognomi.gr)
«Προτιμώ τον θάνατον παρά να απατήσω λαόν εμπιστεύσαντα την τύχη του εις την αφοσίωσίν μου». (Ιωάννης Καποδίστριας)

Αρχειοθήκη ιστολογίου