Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022

Προς είσπραξη η εισφορά 90% για τα «παλιά» ουρανοκατέβατα των ηλεκτροπαραγωγών και ας μην είναι τελικά τα στοιχεία

energypress.gr

Κώστας Δεληγιάννης

Τη φόρμουλα της προσωρινής έκτακτης εισφοράς για κάθε ηλεκτροπαραγωγό, η οποία θα επιτρέψει την άμεση φορολόγηση των υπερεσόδων καθετοποιημένων Ομίλων για το 9μηνο από τον Οκτώβριο 2021 έως τον Ιούνιο 2022, εισάγει νέα Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Η ΚΥΑ, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, λύνει το πρόβλημα της καθυστέρησης στην αποστολή στη ΡΑΕ των πιστοποιημένων στοιχείων από ορκωτό λογιστή, την οποία προέβλεπε η αρχική Κοινή Υπουργική Απόφαση. Έτσι, προβλέπει έναν προκαταρκτικό υπολογισμό από τη ΡΑΕ, με βάση τα μη πιστοποιημένα στοιχεία, ώστε να καταβληθεί άμεσα από κάθε ηλεκτροπαραγωγό μια προσωρινή έκτακτη εισφορά. 

Σε δεύτερο χρόνο, και με βάση τα πιστοποιημένα πλέον στοιχεία, η Αρχή θα υπολογίσει την οριστική έκτακτη εισφορά. Με βάση την οριστική εισφορά, θα γίνουν οι όποιες «διορθώσεις» στα επιπλέον ή λιγότερα ποσά, που κατέβαλαν οι ηλεκτροπαραγωγοί σε πρώτη φάση, βάσει των μη πιστοποιημένων στοιχείων. 

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τον περασμένο Μάιο, η ΡΑΕ είχε αποστείλει το πόρισμά της για το πρώτο 6μηνο του επίμαχου διαστήματος, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό μόνο τις άμεσες εκπτώσεις των καθετοποιημένων Ομίλων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από τον Σεπτέμβριο η Αρχή έχει ολοκληρώσει τους υπολογισμούς για όλο το 9μηνο, με βάση τη μεθοδολογία που προέβλεπε η αρχική ΚΥΑ (και επαναλαμβάνεται στη νέα Κοινή Απόφαση). 

Στα 460 εκατ. ευρώ η προσωρινή εισφορά 

Σε αυτό το πλαίσιο, η εισαγωγή της προσωρινής έκτακτης εισφοράς ανοίγει τον δρόμο ώστε να καταλογισθούν τα προκαταρκτικά ποσά που θα καταβάλουν οι ηλεκτροπαραγωγοί. Στόχος είναι ο καταλογισμός τους να γίνει έως το τέλος Νοεμβρίου, ώστε οι εταιρείες να εγγράψουν τα αντίστοιχα ποσά στις οικονομικές καταστάσεις της φετινής χρήσης. 

Όπως και η οριστική έκτακτη εισφορά, έτσι και η προσωρινή θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριμήνου από την κοινοποίησή της. Αυτό σημαίνει πως το σχετικό κονδύλι θα «πάρει τον δρόμο» για το ΤΕΜ περίπου στα τέλη Φεβρουαρίου του 2023. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπολογισμοί της ΡΑΕ «δείχνουν» πως η έκτακτη εισφορά για το σύνολο των παραγωγών ανέρχεται στα επίπεδα των 460 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, από την πιστοποίηση των στοιχείων δεν εκτιμάται πως θα προκύψουν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με το ποσό στο οποίο έχει ήδη καταλήξει η Αρχή. Επομένως, δεν προβλέπεται να υπάρξει αξιοσημείωτη μεταβολή στην εισροή στο ΤΕΜ, με τον υπολογισμό των οριστικών έκτακτων εισφορών. 

Καθυστέρηση της πιστοποίησης από τους ορκωτούς 

Η λύση της προσωρινής έκτακτης εισφοράς προκρίθηκε καθώς καθυστερεί η πιστοποίηση των στοιχείων από τους ορκωτούς λογιστές, με συνέπεια να μην φαίνεται πως στον άμεσο χρονικό ορίζοντα θα μπορούσε να υπάρξει ο απευθείας υπολογισμός των οριστικών ποσών, όπως προέβλεπε η αρχική ΥΚΑ. Είναι ενδεικτικό ότι, έως πριν από ένα 10ήμερο, η ΡΑΕ δεν είχε λάβει πιστοποιημένα στοιχεία για κανέναν ηλεκτροπαραγωγό. 

Υπενθυμίζεται ότι τα στοιχεία προς πιστοποίηση αφορούν τα ποσά που θα αφαιρεθούν από τα υπερέσοδα των ηλεκτροπαραγωγών, ώστε να προκύψουν τα συγκυριακά αυξημένα κέρδη, τα οποία θα φορολογηθούν με 90%. Τα ποσά αυτά είναι οι άμεσες εκπτώσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια, οι έμμεσες εκπτώσεις (με τη μορφή των τιμολογίων σταθερής χρέωσης), καθώς και τα έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω διμερών συμβολαίων. 

Όπως αναφέρεται στη νέα ΚΥΑ, μετά την επιβολή της προσωρινής έκτακτης εισφοράς, η ΡΑΕ θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας τελικής εκκαθάρισης, για τον υπολογισμό της οριστική έκτακτης εισφοράς. Για αυτό τον λόγο, τα τελικά πιστοποιημένα στοιχεία θα υποβληθούν στην Αρχή το αργότερο έως την 1η Φεβρουαρίου 2023. 

Αν η οριστική έκτακτη εισφορά υπερβαίνει την προσωρινή, τότε ο ηλεκτροπαραγωγός θα κληθεί να καταβάλει τη διαφορά. Στην αντίθετη περίπτωση, θα επιστραφεί στον παραγωγό το επιπλέον ποσό που κατέβαλε σε πρώτη φάση.

Αρχειοθήκη ιστολογίου