Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022

Π. Πέρκα: Άνθρακες ο θησαυρός των 16 εμβληματικών επενδύσεων της απολιγνιτοποίησης της κυβέρνησης της ΝΔ

 


Η Βουλευτής Φλώρινας και Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Πέτη Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σχετικά με τις 16 εμβληματικές επενδύσεις της απολιγνιτοποίησης της κυβέρνησης της ΝΔ, η οποία συνυπογράφεται συνολικά από 40 Βουλευτές της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η Πέτη Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές επισημαίνουν ότι όπως φαίνεται, αποδείχτηκε άνθρακες ο θησαυρός των εμβληματικών επενδύσεων της απολιγντοποίησης της ΝΔ. Ενώ στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) η κυβέρνηση είχε προβλέψει και πολυδιαφημίσει 16 εμβληματικές επενδύσεις (11 για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και 5 για την Μεγαλόπολη), στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 και στα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και της Μεγαλόπολης προβλέπονται 5 εμβληματικές επενδύσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει  25.000-27.000 απώλειες θέσεων εργασίας. Το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι από την απολιγνιτοποίηση  βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο 14.275 θέσεις εργασίας, σε έμμεσο 8.546, ενώ θα θιγούν επιπλέον 53.330. Εξαιρετικά ευάλωτη είναι και η θέση των 20.253 επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση βάζει ως στόχο τις 8.000 θέσεις εργασίας. Προσθέτοντας όμως τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας στα εγκεκριμένα ΕΣΔΙΜ, από τις εμβληματικές επενδύσεις προκύπτουν για την ΠΔΜ  κατά τη φάση λειτουργίας: 1350 θέσεις εργασίας και κατά τη φάση κατασκευής: 1020. Αντίστοιχα για τη Μεγαλόπολη προβλέπονται 300 και 350 θέσεις εργασίας για τη φάση λειτουργίας και κατασκευής. 

Τονίζεται ότι στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (9.4.2021 C(2021) 2594 final),  αναφέρεται ότι το 10% επιπλέον χρηματοδότηση στις μεγάλες επενδύσεις  για τις περιοχές που καλύπτονται από τα ΕΣΔΙΜ, μπορούν να υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η επένδυση και ο δικαιούχος προσδιορίζονται στο (EΣΔΙΜ) κράτους μέλους που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή.

Η Πέτη Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές καταλήγουν σε καίριες ερωτήσεις σχετικά με: την απόκλιση των εμβληματικών επενδύσεων μεταξύ του ΣΔΑΜ και του εγκεκριμένου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΔΑΜ και ΕΣΔΙΜ, τον τελικό αριθμό των εμβληματικών επενδύσεων, το αν συμβαδίζει η μη συμπερίληψη μεγάλων επενδύσεων στα ΕΣΔΙΜ με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, τη χωροθέτηση των εμβληματικών επενδύσεων, δηλαδή σε ποιες Π.Ε. και Δήμους θα πραγματοποιηθούν οι εμβληματικές επενδύσεις, τη χρηματοδότηση, την αδειοδοτική διαδικασία και την μεγάλη απόκλιση μεταξύ των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ  και των εγκεκριμένων ΕΣΔΙΜ σχετικά με τις θέσεις εργασίας.

Ακολουθεί ολόκληρη η ερώτηση:

Αθήνα, 03.10.2022    

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων

«Άνθρακες ο θησαυρός των 16 εμβληματικών επενδύσεων της απολιγνιτοποίησης της κυβέρνησης της ΝΔ»

Στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), το οποίο αποτέλεσε το αρχικό κείμενο σχεδιασμού της Κυβέρνησης, πάνω στο οποίο βασίστηκε το πλάνο της απολιγνιτοποίησης, το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027 καθώς και τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), είχαν προβλεφθεί και είχαν πολυδιαφημιστεί από την κυβέρνηση 16 εμβληματικές επενδύσεις που βάσει του Υπολογισμού της Κυβέρνησης θα ήταν αρκετές ώστε να καλύψουν μαζί με την ενίσχυση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και της δημιουργίας των απαιτούμενων θέσεων εργασίας. 

Αναλυτικά οι εμβληματικές επενδύσεις του ΣΔΑΜ αφορούσαν:

11 εμβληματικές επενδύσεις για Δ. Μακεδονία:

1. Φωτοβολταϊκά πάρκα 2 Γιγαβάτ από τη ΔΕΗ και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Υπό κατασκευή βρίσκονται συστήματα 230 MW ύψους 133 εκ. ευρώ από την πρώτη και 204 MW  ύψους 130 εκ. ευρώ από τη δεύτερη.

2.    Μονάδα παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ύψους 1 δις ευρώ από την Solaris Bus & Coach.

3.    Μονάδα αποθήκευσης ενέργειας 250 Μεγαβάτ, ύψους 280 εκ. ευρώ από τη Eunice.

4.    Εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών ύψους 200 εκ. ευρώ με 600 θέσεις εργασίας. Την επενδυτική πρόταση έχει κάνει πανεθνικός όμιλος.

5.    Εργοστάσιο παραγωγής μερών και ανταλλακτικών αυτοκινήτων από διεθνή αυτοκινητοβιομηχανία ύψους 5,3 εκ. ευρώ.

6.    Μονάδα παραγωγής ντομάτας με τη χρήση της υδροπονίας ύψους 100 εκ. ευρώ και 400 θέσεις εργασίας από διεθνή εταιρία στο χώρο των τροφίμων. Υπάρχει πολλαπλό επενδυτικό ενδιαφέρον και μεταξύ άλλων συγκαταλέγεται και διεθνής εταιρία τροφίμων.

7.    Οικοσύστημα οινικού τουρισμού στα πρότυπα της Βόρειας Ιταλίας. Υπάρχει ενδιαφέρον από ηγετική εταιρία στην οινοποιία. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 25 εκ. ευρώ.

8.    Δημιουργία υπερσύγχρονης κλινικής αποκατάστασης ύψους 60 εκ. ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη Μακεδονία.

9.    Κέντρο έρευνας καθαρής ενέργειας ύψους 50 – 60 εκ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας και ιδιωτών επενδυτών. Οι εκτιμώμενες θέσεις εργασίας είναι 2.200.

10.  Δημιουργία μονάδας διαχείρισης αποβλήτων

11.  Κέντρο επεξεργασίας βιομάζας

Και 5 επενδύσεις για τη  Μεγαλόπολη:

1.  Φωτοβολταϊκά πάρκα 50 Μεγαβάτ από τη ΔΕΗ ύψους 250 εκ. ευρώ

2.    Βιομηχανία φαρμάκων ύψους 90 εκ. ευρώ με 400 θέσεις εργασίας

3.    Μονάδα ευφυούς κτηνοτροφίας και ζωοτροφών και έξυπνες μονάδες αγροτικής παραγωγής ύψους 40 εκ. ευρώ.

4.    Πρότυπο θεματικό πάρκο περιπέτειας, ψυχαγωγίας κι εκπαίδευσης από μεγάλο επενδυτή ύψους 40 εκ. ευρώ.

5.    Άλλες δημόσιες επενδύσεις 30 εκ. ευρώ.  


Στο εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προβλέπονται:

i) Παραγωγή μπαταριών λιθίου νέας γενιάς: επένδυση €900 εκ., 650 θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας και 500 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής

ii) Αποθήκευση ενέργειας στη ΔM: επένδυση €280 εκ., 100 θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας και 300 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής.

iii) Παραγωγή πράσινου Η2: επένδυση €1.000 δις, 300 θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας και 150 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής.

iv) Ανάπτυξη έξυπνης μονάδας υδροπονίας: επένδυση €100 εκ., 300 θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας και 70 θέσεις εργασίας στη φάση κατασκευής.

Αντίστοιχα στο εγκεκριμένο Εδαφικό Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης της Μεγαλόπολης προβλέπεται : i) Επιχείρηση παραγωγής πρώτων υλών ενέσιμων φαρμάκων και ενέσιμων τελικών φαρμακευτικών προϊόντων, με επένδυση €130 εκ., 300 θέσεις εργασίας στη φάση λειτουργίας και 350 θέσεις εργασίας στην φάση κατασκευής.

Η ενδεικτική λίστα μεγάλων επιχειρήσεων που περιέχεται στο παράρτ. κεφ 2.4 του ΠΔΑΜ- ΕΣΔΙΜ δεν έχει αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΔΑΜ.

Προκύπτει επομένως ότι οι 16 εμβληματικές επενδύσεις του ΣΔΑΜ έγιναν μόλις 5 στα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΣΔΙΜ, βάσει των οποίων θα γίνει η χρηματοδότηση του ΠΔΑΜ.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει  25.000-27.000 απώλειες θέσεων εργασίας. Το ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει ότι από την απολιγνιτοποίηση  βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο 14.275 θέσεις εργασίας, σε έμμεσο 8.546, ενώ θα θιγούν επιπλέον 53.330. Εξαιρετικά ευάλωτη είναι και η θέση των 20.253 επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία. Σε αντίθεση με τα ανωτέρω, η κυβέρνηση βάζει ως στόχο τις 8.000 θέσεις εργασίας και προκαλεί με σχετικές δηλώσεις του Πρωθυπουργού για την Γερμανική RWE. Προσθέτοντας όμως τις προβλεπόμενες θέσεις εργασίας στα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΕΣΔΙΜ, από τις εμβληματικές επενδύσεις προκύπτουν για την ΠΔΜ ως σύνολο θέσεων κατά τη φάση λειτουργίας: 1350 και σύνολο θέσεων κατά τη φάση κατασκευής: 1020. Αντίστοιχα για τη Μεγαλόπολη προβλέπονται 300 και 350 θέσεις εργασίας για τη φάση λειτουργίας και κατασκευής. 

Στις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (9.4.2021 C(2021) 2594 final),  όπου τέθηκαν τα ανώτατα όρια των ενισχύσεων, αναφέρεται ότι το 10% επιπλέον χρηματοδότηση στις μεγάλες επενδύσεις  για τις περιοχές που καλύπτονται από τα ΕΣΔΙΜ σε όλες της περιφέρειες της Ε.Ε., μπορούν να υλοποιηθούν με την προϋπόθεση ότι η επένδυση και ο δικαιούχος προσδιορίζονται στο (EΣΔΙΜ) κράτους- μέλους που έχει εγκριθεί από την Επιτροπή και ότι η κρατική ενίσχυση για την επένδυση καλύπτεται από το ΤΔΜ στο μέγιστο επιτρεπόμενο όριο.

Στο πλαίσιο των στρατηγικών επενδύσεων εμβληματικού χαρακτήρα, εφόσον αυτές υλοποιηθούν εντός των ΖΑΠ (Π.Ε. Κοζάνης, Π.Ε. Φλώρινας, Δήμος Μεγαλόπολης)  θα λάβουν το 100% του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής της 17ης Ιουνίου 2014, ενώ εκτός των ΖΑΠ θα λάβουν το 80% του Κανονισμού. Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου περιφερειακού χάρτη κρατικών ενισχύσεων και με την προσαύξηση του 10% για τις περιοχές των ΕΣΔΙΜ, η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 50,60,70%  για μεγάλες, μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις για την ΠΔΜ και την ευρύτερη περιοχή Μεγαλόπολης. Στην προκήρυξη του ειδικού καθεστώτος της δίκαιης μετάβασης του αναπτυξιακού νόμου, ο Υπουργός εξήγγειλε διαφοροποίηση των περιοχών ΖΑΠ τόσο από τις έμμεσα επηρεαζόμενες περιοχές,  όσο και από τα νησιά του Αιγαίου και Κρήτης, αναμένουμε την έκδοση της προκήρυξης του ειδικού καθεστώτος για να διαπιστώσουμε τα τελικά ποσοστά ενίσχυσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός: 

  1. Γιατί οι 16 εμβληματικές επενδύσεις που προβλέπονται στο ΣΔΑΜ έγιναν 5 στα ΕΣΔΙΜ του ΠΔΑΜ;  Τελικά πόσες εμβληματικές επενδύσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της απολιγνιτοποίησης; Δεν γνωρίζατε ότι για το 10% επιπλέον χρηματοδότηση στις μεγάλες επενδύσεις για τις περιοχές που καλύπτονται από τα ΕΣΔΙΜ, αποτελεί προϋπόθεση τόσο η επένδυση όσο και ο δικαιούχος να προσδιορίζονται στο εγκεκριμένο (EΣΔΙΜ);

  2. Σε ποιες Π.Ε./Δήμους της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου θα χωροθετηθούν οι εμβληματικές επενδύσεις που προβλέπετε; 

  3. Πώς θα πραγματοποιηθεί η χρηματοδότηση των προβλεπόμενων επενδύσεων; Βάσει των στρατηγικών επενδύσεων εμβληματικού χαρακτήρα ή του ειδικού καθεστώτος Δίκαιης Μετάβασης του αναπτυξιακού νόμου; Από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή από το Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης;

  4. Έχει ξεκινήσει η αδειοδοτική διαδικασία για κάποια από τις εμβληματικές επενδύσεις; Πότε σκοπεύετε να προχωρήσετε το θεσμικό πλαίσιο για το πράσινο υδρογόνο;

  5. Πώς θα καλύψετε το μεγάλο κενό που παρουσιάζεται μεταξύ των εκθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ  και των εγκεκριμένων ΕΣΔΙΜ σχετικά με τις θέσεις εργασίας;

Αρχειοθήκη ιστολογίου