Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022

Διαθέσιμοι οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων από το ΔΕΔΔΗΕ

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας των Ειδικοτήτων Απασχόλησης: 

  • Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ
  • Πτυχιούχων Διοικητικού Λογιστικού ΤΕ 
  • Οδηγών Μηχανοδηγών Χειριστών ΔΕ

με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ),   αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, κατόπιν κύρωσης από το ΑΣΕΠ,  οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για τις συγκεκριμένες Ειδικότητες Απασχόλησης και για όλους τους κωδικούς θέσεων αυτών.

Οι επιλεγένες θα κληθούν άμεσα από την Εταιρεία να αποδεχθούν τη θέση τους και να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης

Για τις λοιπές Ειδικότητες Απασχόλησης της Προκήρυξης θα εκδοθούν επόμενες ανακοινώσεις. 

Προκήρυξη 2/2021

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου