Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2022

Διαγωνισμούς ζητά η ΔΕΗ για τα έργα αποθήκευσης που σχεδιάζει ο ΑΔΜΗΕ και περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα ανάπτυξης

energypress.gr

Χάρης Αποσπόρης

Σύμφωνα με τους κανόνες της αγοράς και με βάση διαγωνισμούς θα πρέπει να υλοποιηθούν έργα αποθήκευσης ενέργειας τα οποία προωθεί ο ΑΔΜΗΕ και ξεφεύγουν από τη δραστηριότητα του ως φυσικό μονοπώλιο, θεωρεί η ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε η επιχείρηση στα πλαίσια της διαβούλευσης για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του διαχειριστή, τους παραπάνω κανόνες θέτει η ευρωπαϊκή νομοθεσία και προσφέρει εξαίρεση μόνο εφόσον έχει προηγηθεί απουσία εκδήλωσης ενδιαφέροντος της αγοράς για την υλοποίησή τους.

Αναλυτικότερα, η ΔΕΗ σημειώνει ότι με βάση τα προβλεπόμενα, ο ΑΔΜΗΕ μπορεί να αναπτύσσει έργα αποθήκευσης μόνο εφόσον:

- έχει ληφθεί σχετική απόφαση της ΡΑΕ και μόνο εφόσον αποτελούν πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου,

- είτε σωρευτικά α) δεν προέκυψε ενδιαφέρον της αγοράς μέσω διαγωνισμών β) η ΡΑΕ κρίνει ότι τέτοιες εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες για το δίκτυο και γ) η ΡΑΕ αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της εξαίρεσης και παρέχει την έγκρισή της.

Με βάση τα παραπάνω, η ΔΕΗ τονίζει ότι τα δύο πιλοτικά έργα αποθήκευσης του ΑΔΜΗΕ στη Θήβα και τη Νάξο αφορούν υπηρεσίες διείσδυσης ΑΠΕ, αντικατάσταση θερμικών μονάδων και διαχείρισης συμφόρησης, άρα δεν ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας που κάνει λόγο μόνο για το σκοπό της αξιοπιστίας του δικτύου και το συγχρονισμό του.

Γενικότερα η ΔΕΗ τονίζει ότι υπάρχει μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον στην αγορά, άρα χρειάζεται να γίνονται διαγωνισμοί για την ανάληψη των έργων αποθήκευσης. Παράλληλα, η επιχείρηση στέκεται ενάντια στον χαρακτηρισμό τέτοιων έργων ως πιλοτικά από το διαχειριστή προκειμένου να εξαιρεθούν από το κοινοτικό πλαίσιο και να μπορεί να τα αναλάβει.

Τονίζει ότι ακόμα και για την ανάγκη διαχείρισης συμφόρησης στο δίκτυο, δεν δύναται πλήρως ενσωματωμένα στοιχεία δικτύου να χρησιμοποιούνται για αυτό το σκοπό.

Αρχειοθήκη ιστολογίου