Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΗ: Απαραίτητη η υλοποίηση και επιτάχυνση των νέων διεθνών διασυνδέσεων, ιδίως με Ιταλ

 Χάρης Αποσπόρης

Η ΔΕΗ θεωρεί ότι η κατασκευή των νέων ηλεκτρικών διασυνδέσεων με Ιταλία, Βουλγαρία και Τουρκία αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη της αγοράς.

Όπως ανέφερε η επιχείρηση στη διαβούλευση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, οι διασυνδέσεις παίζουν αδιαμφισβήτητο ρόλο στην αποδοτική λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επομένως, πρώτη και βασική μέριμνα του διαχειριστή θα πρέπει να είναι η διασφάλιση της φυσικής διαθεσιμότητας των υφιστάμενων διασυνδέσεων και στη συνέχεια η μεγιστοποίησή τους που θα πρέπει να προσφέρεται στους συμμετέχοντες σε όλα τα στάδια των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΕΗ προσθέτει ότι ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να επικεντρώσει τις ενέργειές του προς την κατεύθυνση της σημαντικής ενίσχυσης των διεθνών διασυνδέσεων, δραστηριότητα για την οποία έχει αποκλειστική ευθύνη ως φυσικό μονοπώλιο, καθώς μόνο με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η αποτελεσματική και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς.

Ως εκ τούτου, θεωρεί ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι ενέργειες για την υλοποίηση των δεύτερων διασυνδέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας και Ελλάδας-Ιταλίας, δεδομένου ότι η σύγκλιση των τιμών μεταξύ των χωρών αυτών προϋποθέτει την ενίσχυση της μεταξύ τους ηλεκτρικής διασύνδεσης, αφού έχει διαπιστωθεί από τη λειτουργία της αγοράς μετά τη σύζευξη με τις αγορές της Βουλγαρίας και της Ιταλίας, οι περιορισμοί στη δυναμικότητα των διασυνδέσεων δεν επιτρέπουν ουσιαστική σύγκλιση τιμών με τις γειτονικές ζώνες προσφορών.

Ειδικά για την Ιταλία, είναι άκρως σημαντική η διασφάλιση της δυναμικότητας της διασύνδεσης, καθώς και ο προγραμματισμός επαύξησής της, δεδομένου ότι αποτελεί την πιο σημαντική διασύνδεση της Ελλάδας λόγω της μεγάλης ρευστότητας της ιταλικής αγοράς.

Ειδικά όσον αφορά το νέο έργο διασύνδεσης Ελλάδας-Τουρκίας, η ΔΕΗ θεωρεί ότι θα πρέπει να εξεταστεί και να εξασφαλιστεί η άρση όποιων περιορισμών προκύψουν για λόγους δυναμικής ευστάθειας στη σύνδεση του τουρκικού συστήματος με το ευρωπαϊκό. 

 

 https://energypress.gr/news/dei-aparaititi-i-ylopoiisi-kai-epitahynsi-ton-neon-diethnon-diasyndeseon-idios-me-italia

Αρχειοθήκη ιστολογίου