Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

ΡΑΕ – ΑΔΜΗΕ – ΕΧΕ προετοιμάζουν τη σύζευξη των βαλκανικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας

 

Γιάννα Παπαδημητρίου

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ΡΑΕ, από κοινού με τον ΑΔΜΗΕ και το Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, στο εγχείρημα σύζευξης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας, του Κοσόβου και της Β. Μακεδονίας επιβεβαιώνει το διήμερο technical workshop που θα διοργανώσει η Αρχή στη Θεσσαλονίκη, στις 19-20/10/2022 με θέμα: «Technical Workshop # 2 on Agreements and Procedures for Regional Electricity Market Integration». Η διεθνής σημασία του εν λόγω εγχειρήματος, για το οποίο έγραψε πρόσφατα το energypress, υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι το workshop έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Οργανισμού των ΗΠΑ για την Διεθνή Ανάπτυξη (USAID).

Το workshop θα επικεντρωθεί στον ρόλο των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) και των PX/NEMO, καθώς και στην ικανότητά τους να αναπτύξουν ή να υιοθετήσουν τις απαιτούμενες συμφωνίες και διαδικασίες, όπως εξηγεί η ΡΑΕ. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και θα τονιστούν οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες της αρμόδιας Ρυθμιστικής αρχής στο πλαίσιο της διαδικασίας της σύζευξης των αγορών. Τέλος, θα συγκροτηθεί μια συντονιστική επιτροπή η οποία θα έχει ως σκοπό την ενεργή και στενή συνεργασία μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών, των ΔΣΜ και των NEMO με στόχο την ενοποίηση των βραχυπρόθεσμων αγορών  (αγορά επόμενης ημέρας και ενδοημερήσια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας) της Αλβανίας, του Κοσόβου και της Β. Μακεδονίας.

Το δεύτερο αυτό workshop έρχεται σε συνέχεια του πρώτου, που έλαβε χώρα τον Ιούνιο του 2022 στην Αθήνα, στο οποίο η ΡΑΕ, η ΕΧΕ και ο ΑΔΜΗΕ μοιράστηκαν την εμπειρία τους με τις Ρυθμιστικές Αρχές της Αλβανίας (ERE), του Κόσοβου (ERO) και της Βόρειας Μακεδονίας (ERC) με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των βραχυπρόθεσμών αγορών τους, τονίζοντας τα οφέλη από την ολοκλήρωση της περιφερειακής αγοράς και τον εντοπισμό βασικών ενδιαφερομένων, υπεύθυνων λήψης αποφάσεων και τους ρόλους αυτών.

Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι η θετική εξέλιξη της πραγματοποίησης του εν λόγω workshop ήταν η επιβεβαίωση της δέσμευσης των ERE, ERO και ERC στο υψηλότερο επίπεδο σε αυτήν την πρωτοβουλία, η αναγνώριση των πλεονεκτημάτων των αγορών και της περιφερειακής ενοποίησης και συνεργασίας και η αποσαφήνιση της διαδικασίας που απαιτείται για τη σύζευξη των βαλκανικών αγορών.

 energypress.gr

 

Αρχειοθήκη ιστολογίου