Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: 386,3 εκ. ευρώ σε επενδύσεις για αναβάθμιση του δικτύου και υπογειοποίηση των καλωδίων, για ταχύτερη διείσδυση των ΑΠΕ


energypress.gr

Στην υλοποίηση έργων, ύψους 386,3 εκατ. ευρώ,  με σκοπό την αναβάθμιση του εναέριου δικτύου, την υπογειοποίηση των καλωδίων αλλά και την αύξηση της δυναμικότητας των υποσταθμών προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση των ΑΠΕ και να συνδεθούν νέοι σταθμοί, προχωρά ο ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος  Σκυλακάκης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, εγκρίθηκαν οι πρώτες χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 112 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έναντι 386,3 εκατ. ευρώ που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και θα ακολουθήσει η δημοπράτησή τους.

Ειδικότερα, τα έργα που περιλαμβάνονται:

Αύξηση ισχύος των υποσταθμών

Η επιχορήγηση, αφορά μέρος του προϋπολογισμού για τα εξής έργα:

α. Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος σε υποσταθμούς υψηλής και μέσης τάσης

Πρόκειται για έργο που στοχεύει στη διασύνδεση νέων έργων ΑΠΕ, προϋπολογισμού 37,2 εκατ. ευρώ, το οποίο σε πρώτη φάση θα λάβει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 12 εκατ. ευρώ.

Το έργο αφορά στην αύξηση της δυναμικότητας των υφιστάμενων υποσταθμών του δικτύου κατά 725 MVA, για να αντιμετωπιστεί η συμφόρηση του δικτύου διανομής, η οποία επί του παρόντος εμποδίζει περαιτέρω επενδύσεις σε παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια του ΔΕΔΔΗΕ στους υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ ως εξής: 125 MVA στην Αττική, 150 MVA στην Κεντρική Ελλάδα, 150 MVA στην Πελοπόννησο και την Ήπειρο και 300 MVA στη Μακεδονία και τη Θράκη. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε πέντε έτη.

Έργα στο δίκτυο εναέριων γραμμών

Αναβάθμιση του δικτύου εναέριων γραμμών του ΔΕΔΔΗΕ σε δασικές περιοχές.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται σε 149,8 εκ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 40 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην αντικατάσταση γυμνών αγωγών εναερίου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με περιβεβλημένους αγωγούς ή συνεστραμμένα καλώδια, στην εγκατάσταση μονωτικών περιβλημάτων και στην υπογειοποίηση ή μετατόπιση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διέρχεται από δασικές περιοχές.

Αναμένεται να βελτιώσει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία του δικτύου και θα προστατεύσει πιο αποτελεσματικά το περιβάλλον. Το έργο διακρίνεται στις ακόλουθες επιμέρους κατηγορίες με εκτίμηση των χιλιομέτρων ανά κατηγορία:

  • Μετατοπίσεις εναέριου δικτύου Μέσης Τάσης (ΜΤ), αποξήλωση και κατασκευή νέου: 746,4 km
  • Αποξήλωση εναέριου ΜΤ και κατασκευή ΣΚ ΜΤ: 254,8 km
  • Μετατοπίσεις εναέριου δικτύου Χαμηλής Τάσης και αποξήλωση και κατασκευή νέου: 300,5 km
  • Αποξήλωση εναέριου ΜΤ και κατασκευή υπογείου ΜΤ: 782,8 km

Συνεπώς, το συνολικό μήκος δικτύου είναι 2.084,5 km. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 4,5 έτη.

199.3 εκ.για την αναβάθμιση του δικτύου

Αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο συνολικός προϋπολογισμός φτάνει στα 199,3 εκ. ευρώ και δύναται να χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 60 εκ. ευρώ. Το έργο αφορά στην υπογειοποίηση και την αναδρομολόγηση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε οικισμούς ιδιαίτερης σημασίας από πολιτιστική ή τουριστική άποψη, καθώς και σε αστικά κέντρα, με προτεραιότητα σε περιοχές όπου η υποδομή είναι ευάλωτη σε ακραία καιρικά φαινόμενα. Αφορά υπογειοποίηση/αναβάθμιση 1.845,2 km και ειδικότερα:

  • Αποξήλωση υφιστάμενου εναέριου δικτύου ΜΤ 20kV και κατασκευή υπογείου: 1.176,8 km
  • Αποξήλωση υφιστάμενου εναέριου δικτύου XT 380V και κατασκευή υπογείου: 668,4 km

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 4,5 έτη.

Ο ΔΕΔΔΗΕ υποχρεούται να τηρεί χωριστό λογαριασμό για κάθε έργο στον οποίο θα καταχωρούνται οι δαπάνες που συνδέονται με την υλοποίησή τους. Για την κατάρτιση των χωριστών λογαριασμών, οφείλει να εφαρμόζει πάγιους κανόνες κατανομής του ενεργητικού και του παθητικού και των δαπανών και εσόδων, οι οποίοι υποβάλλονται στη ΡΑΕ προς έγκριση. Η Αρχή θα ελέγχει τους χωριστούς λογαριασμούς που θα τηρεί ο Διαχειριστής, καθώς και την ορθή εφαρμογή των κανόνων κατανομής, διατηρώντας, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ελεύθερης πρόσβαση στους λογαριασμούς.

Αρχειοθήκη ιστολογίου