Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022

Γιατί το ΥΠΕΝ προχωρά στη θέσπιση μηχανισμού ανάκτησης υπερεσόδων στην προμήθεια - Πως και για πόσο θα λειτουργεί

energypress.gr

Χρήστος Στεφάνου

Με έναν νέο μηχανισμό ανάκτησης των υπερεσόδων στην αγορά προμήθειας απαντά το ΥΠΕΝ στο φαινόμενο που παρατηρήθηκε το Σεπτέμβριο, οι εταιρείες να επωφελούνται από την «αστοχία» τους στην πρόβλεψη για τη διακύμανση των τιμών της χονδρεμπορικής αγοράς. Σε αντίθεση με τον Αύγουστο, όταν οι εταιρείες είχαν υποεκτιμήσει στις προβλέψεις τους την πορεία της χονδρεμπορικής, με αποτέλεσμα να κληθούν να καλύψουν την διαφορά, το Σεπτέμβριο οι τιμές διαμορφώθηκαν χαμηλότερα από την πρόβλεψη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι εταιρείες να καρπώνονται τη διαφορά μεταξύ της υψηλής τιμής που χρέωσαν τους καταναλωτές και της πραγματικής χονδρεμπορικής τιμής που διαμορφώθηκε χαμηλότερα. 

Πως ακριβώς λοιπόν θα λειτουργεί ο μηχανισμός του ΥΠΕΝ προκειμένου να κλείσει το παράθυρο για ενδεχόμενα υπερέσοδα στην προμήθεια; 

Τον ενδέκατο μήνα κάθε έτους, θα γίνεται ένας απολογισμός της λειτουργίας του μηχανισμού τους προηγούμενους μήνες. Θα διαπιστώνεται δηλαδή σε ποιους μήνες οι εταιρείες προμήθειας είχαν επιπλέον έσοδα και σε ποιους μήνες ζημιώθηκαν λόγω της πρόβλεψής τους για τις τιμές. Θα γίνεται λοιπόν ο συνολικός υπολογισμός και εφόσον διαπιστώνεται ότι το τελικό πρόσημο είναι θετικό και οι εταιρείες είχαν θετική διαφορά, τότε αυτή θα ανακτάται.

“Θα εφαρμόσουμε το μηχανισμό από φέτος” ανέφερε χθες ο υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας Κ. Σκρέκας ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα υπάρξει κανένα περιθώριο στην πράξη για αδικαιολόγητα υπερκέρδη από την εφαρμογή του νέου συστήματος.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί είναι πρακτικά αδύνατο οι εταιρείες να προσδιορίσουν επακριβώς την πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς και επομένως σίγουρα θα υπάρχουν διαφορές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Πλέον με το νέο μηχανισμό δημιουργείται αντικίνητρο στις εταιρείες να «φουσκώνουν» την πρόβλεψή τους, αφού ούτως ή άλλως θα κληθούν στην πορεία να επιστρέψουν τα υπερβάλλοντα ποσά. 

Ο κ. Σκρέκας χθες έκανε και έναν απολογισμό των μέχρι σήμερα παρεμβάσεων της κυβέρνησης στην αγορά του ρεύματος, τονίζοντας ότι αυτός είναι θετικός αφού η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των χωρών με τις φθηνότερες χρεώσεις στην ηλεκτρική ενέργεια, λαμβανομένων υπόψη βεβαίως των επιδοτήσεων (στοιχεία HEPI). Επιπλέον μέσω του μηχανισμού ανάκτησης των υπερεσόδων στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κάθε μήνα συγκεντρώνονται σημαντικά ποσά τα οποία κατευθύνονται μέσω του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης για τη χρηματοδότηση των επιδοτήσεων. Το ελληνικό μοντέλο που έχουμε υιοθετήσει είναι καλύτερο από το Ιβηρικό, καθώς οι λιανικές τιμές στην Ισπανία είναι κατά 80% ακριβότερες από την Ελλάδα και στην Πορτογαλία κατά 20% ακριβότερες αντίστοιχα. Τους τελευταίους δύο μήνες μόνο από το μηχανισμό ανάκτησης υπερεσόδων στην ηλεκτροπαραγωγή έχουν εισπραχθεί πάνω από 2 δισ. ευρώ που αποτέλεσαν και το 70% της πηγής χρηματοδότησης των επιδοτήσεων, ανέφερε ο κ. Σκρέκας. “Ο ελληνικός μηχανισμός είναι πιο αποτελεσματικός για τα νοικοκυριά” πρόσθεσε. 

Σε κάθε περίπτωση ο ΥΠΕΝ ξεκαθάρισε ότι θα συνεχιστεί για όσο διάστημα  χρειαστεί η πολιτική της στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων μέσω των επιδοτήσεων. 

Αρχειοθήκη ιστολογίου