Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022

ΔΕΔΔΗΕ: Αναρτήθηκαν οι συνολικοί πίνακες κατάταξης για ηλεκτρολόγους μηχανικούς

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 2/2021, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ) και σε συνέχεια της ανάρτησης των προσωρινών πινάκων της συγκεκριμένης ειδικότητα απασχόλησης, αναρτάται εκ νέου το σύνολο των προσωρινών πινάκων κατάταξης και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία άσκησης των ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων, μόνο για λόγους νομιμότητας, η Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022.

Η νέα ημερομηνία αφορά ΜΟΝΟ στην Ειδικότητα Απασχόλησης των Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με ηλεκτρονική υποβολή μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. www.deddie.gr επιλέγοντας τη διαδρομή, «Προσλήψεις Προσωπικού με  Σύμβαση Αορίστου Χρόνου» -> Προκήρυξη 2/2021 -> Υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης -> Σύνδεση μέσω ΓΓΠΣ - > Ενστάσεις.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης της ενστάσεως κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, ένσταση κατά της βαθμολογίας της συνέντευξης δεν επιτρέπεται.

Προκήρυξη 2/2021

 

ΔΕΔΔΗΕ: Ανακοίνωση για την Προκήρυξη 1/2022 Ανάρτηση Πινάκων Καλούμενων σε Συνέντευξη

Ο ΔΕΔΔΗΕ γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων στην Προκήρυξη ΔΕΔΔΗΕ 1/2022, για την πλήρωση θέσεων με σειρά προτεραιότητας, Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών ΠΕ, Μηχανικών Πληροφορικής ΠΕ, Διπλωματούχων Χημικών Μηχανικών ΠΕ, Διπλωματούχων Μηχανικών Περιβάλλοντος ΠΕ, Διπλωματούχων Μηxανικών Παραγωγής & Διοίκησης ΠΕ, Πτυχιούχων Δασολόγων ΠΕ, Πτυχιούχων Πληροφορικής ΠΕ, Πτυχιούχων Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ, με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου (ΣΑΧ),   αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της Εταιρείας οι πίνακες των καλούμενων σε Συνέντευξη καθώς και η ημερομηνία, ο τόπος και ο χρόνος διενέργειας αυτών. 

Προκήρυξη 1/2022

Αρχειοθήκη ιστολογίου