Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022

Ξεκινούν έργα 956 εκατ. ευρώ από τον ΔΕΔΔΗΕ για αναβάθμιση του δικτύου διανομής

 


Στη γραμμή εκκίνησης μπαίνουν από τον ΔΕΔΔΗΕ έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του δικτύου διανομής ηλεκτρικής σε όλη την επικράτεια, με την ανάδειξη των αναδόχων στον διαγωνισμό «μαμούθ» που είχε προκηρύξει ο Διαχειριστής, με στόχο την κατακόρυφη βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών στη χαμηλή και τη μέση τάση, καθώς και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητάς τους.

Ο διαγωνισμός είναι επιμερισμένος σε 37 εργολαβίες, οι οποίες «κλείδωσαν» στα 956 εκατ. ευρώ (πλην ΦΠΑ), με συνέπεια να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση έναντι του αρχικού προϋπολογισμού, ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αύξησης της έως 50% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, δηλαδή κατά 800 εκατ. ευρώ, για την ανάληψη πρόσθετων εργασιών από τους αναδόχους. Επομένως, η συνολική δαπάνη μπορεί να φτάσει έως τα 1,76 δισ. ευρώ.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών για κάθε εργολαβία έχει ορισθεί σε 48 μήνες. Ωστόσο, ο ΔΕΔΔΗΕ έχει τη δυνατότητα χρονικής επέκτασης κάθε σύμβασης κατά 1,5 έτος. Πρόθεση πάντως του Διαχειριστή είναι τα έργα να «τρέξουν» όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, με δεδομένο ότι η πολυετής αποεπένδυση στο δίκτυο διανομής (λόγω της οικονομικής κρίσης) έχει καταστήσει επείγουσα την αναβάθμισή του.

Συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί τον Μάρτιο του 2021, με τον ΔΕΔΔΗΕ να προχωρά στη συνέχεια στην ακύρωσή του ώστε να «βγει στον αέρα» ξανά, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που είχαν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους. Η επαναπροκήρυξη έγινε τον Ιούλιο του 2021.

Οι 37 εργολαβίες σε όλη την επικράτεια είναι διαχωρισμένες στη βάση τις διοικητικές περιοχές του ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι, 8 εργολαβίες αφορούσαν τη Διεύθυνση Περιφέρειας Αττικής, 9 τη Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, 7 τη Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου, 6 τη Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας και 7 τη Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών.

Κριτήριο για την επιλογή των αναδόχων ήταν η χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Στους αναδόχους συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η Mytilineos με τρεις εργολαβίες, η Intrakat με έξι εργολαβίες και η ΤΕΡΝΑ με μία εργολαβία.

Τα κονδύλια προέρχονται από τους προϋπολογισμούς ανάπτυξης και συντήρησης του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Όπως αναφέρεται στη διακήρυξη, μέσω της ίδιας σύμβασης θα εκτελεσθούν και τα έργα του ΔΕΔΔΗΕ που προορίζονται προς ένταξη στο Ταμείο, δηλαδή η αντικατάσταση των μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας στη χαμηλή τάση με smart meters, η αναβάθμιση του εναέριου δικτύου σε δασικές περιοχές, καθώς και οι αναβαθμίσεις του δικτύου με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του και την προστασία περιβάλλοντος.

Ενίσχυση της αποκεντρωμένης παραγωγής ΑΠΕ

Τα έργα προβλέπονται στο Σχέδιο Ανάπτυξης Δικτύου 2021 – 2025 του Διαχειριστή, ενώ έρχονται έπειτα από την πολυετή περικοπή των κονδυλίων του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω της οικονομικής κρίσης, σε εργασίες αναβάθμισης. Ωστόσο, πέρα από την αναπλήρωση αυτού του «επενδυτικού κενού», έρχονται να απαντήσουν στον ρόλο που καλείται να παίξει το δίκτυο διανομής στην ενεργειακή μετάβαση, «θωρακίζοντάς» το παράλληλα από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που ήδη προκαλεί και στη χώρα μας η κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο της απανθρακοποίησης του ενεργειακού μίγματος, το δίκτυο διανομής έχει παράλληλα κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση της αποκεντρωμένης «πράσινης» ηλεκτροπαραγωγής. Την ίδια στιγμή, είναι απαραίτητες και οι επενδύσεις που θα προσαρμόσουν το δίκτυο στα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η κλιματική αλλαγή.

Έτσι, ήδη από την κατάρτιση του Σχεδίου Ανάπτυξης, προβλέπονταν «στοχευμένα» έργα για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την προστασία περιβάλλοντος (π.χ. υπογειοποιήσεις εναέριων γραμμών μεταφοράς), όπως και αναβαθμίσεις σε δασικές περιοχές.

(του Κώστα Δεληγιάννη, insider.gr)

Αρχειοθήκη ιστολογίου