Πέμπτη, 13 Ιουλίου 2017

ΛΑΓΗΕ: Να εφαρμοστεί ενιαίου τύπου «λογαριασμός ρεύματος» για όλους τους προμηθευτές

Θοδωρής Παναγούλης
Την άποψη ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί με πρωτοβουλία της ΡΑΕ ενιαίας μορφής «λογαριασμός ρεύματος» για όλους τους προμηθευτές, στον οποίο να είναι διακριτές οι ανταγωνιστικές και λοιπές χρεώσεις και εύκολο στους καταναλωτές να κάνουν συγκρίσεις και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, διατυπώνει ο πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ Μιχάλης Φιλίππου.
Σύμφωνα με τον κ. Φιλίππου, ο «λογαριασμός ρεύματος» με υποχρεωτικό μοναδικό τρόπο απεικόνισης (standard format) για όλους τους προμηθευτές, θα πρέπει να παρουσιάζει διακριτή ανάλυση κόστους για τον καταναλωτή ως εξής:

  • Ανταγωνιστικό Κόστος: Το κόστος αυτό θα πρέπει αποκλειστικά να διαμορφώνεται από διαδικασίες αγοράς, είτε οργανωμένων αγορών (Forward / Day-Ahead / Intraday / Balancing) είτε διμερών συμβολαίων (OTC), ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ αρχάς και περιβαλλοντικών αγορών στη συνέχεια μέσω της ποιοτικής κοστολογικής διαβάθμισης της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το «Μίγμα Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας». Οι αγορές μετά την επίλυση των δομικών προβλημάτων θα πρέπει να απαλλαγούν σταδιακά από παρεμβατικούς μηχανισμούς έτσι ώστε να είναι εφικτή η ωρίμανσή τους δηλαδή η λειτουργία τους με ακεραιότητα και πλήρη διαφάνεια ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό ρίσκο στο οποίο εκτίθενται οι συμμετέχοντες σε αυτές.
  • Μονοπωλιακό Κόστος: Το κόστος αυτό αφορά τα κόστη Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
  • Κόστος Κρατικών Ενισχύσεων:  Στο ενωσιακό  δίκαιο η ενέργεια έχει διττή φύση, αφενός του εμπορεύματος και αφετέρου της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και συνεπώς το «εργαλείο» των κρατικών ενισχύσεων είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: α) της κλιματικής αλλαγής με την ενίσχυση της διείσδυσης των ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ), β) του ευάλωτου καταναλωτή, δηλαδή των καταναλωτών των μη διασυνδεδεμένων νησιών μας, των πολύτεκνων και αυτών που έχουν ανάγκη κοινωνικής προστασίας (ΥΚΩ) και γ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής βιομηχανίας.
  • Φόροι: ΕΦΚ, Ειδικός Φόρος 50/00 και ΦΠΑ.
  • Χρεώσεις ΔΗΜΩΝ: Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
  • ΕΡΤ.
Με τον τρόπο αυτό θα αναδεικνύεται η πηγή κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνει τον καταναλωτή προς όφελος του καταναλωτή (οικιακού, εμπορικού και βιομηχανικού).
Όπως αναφέρει ο κ. Φιλίππου, σχετικά με το κόστος ενέργειας που επιβαρύνει τον καταναλωτή θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο αλήθειες. Η πρώτη αφορά ότι όποια μείωση κόστους γίνεται σε μία κατηγορία καταναλωτών επιβαρύνει τους λοιπούς, και η δεύτερη ότι η αύξηση κόστους ενέργειας στους λοιπούς είναι σχετική με την ευημερία τους όπως αυτή προκύπτει από την οικονομική κατάσταση της χώρας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αρχειοθήκη ιστολογίου