Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

Αναγνώριση & δικαίωση του εκπροσώπου των εργαζομένων στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ


Η απόφαση του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ που τροποποιεί τη συμφωνία μετόχων, προς το καλύτερο όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των νυν υπαλλήλων του, είναι αυτονόητο ότι τυγχάνει  καθολικής αποδοχής των εργαζομένων της εταιρείας, πόσο μάλλον όταν αυτό το γεγονός συνδέεται με την παράταξη της ΔΑΚΕ/ΕΤΕ-ΑΔΜΗΕ και τον εκπρόσωπο των εργαζομένων στο Δ.Σ. της εταιρείας Φώτη Νικολόπουλο, ο οποίος και προέβει ση σχετική εισήγηση – απόφαση.  

Απορίας άξιον, το γεγονός ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος καπηλεύτηκε την γνωστή σε αυτόν από ημέρες πρόταση του εκπροσώπου των εργαζομένων, φέρνοντάς την στη δημοσιότητα προς κομματική  εκμετάλλευση, ώστε να εξέλθει από τα αδιέξοδα που έχει περιέλθει ο ίδιος και η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπεί ως διορισμένο στέλεχός της.
Η ΔΑΚΕ/ΕΤΕ – ΑΔΜΗΕ κατανοεί τη δύσκολη θέση του, καθώς και την ανακοίνωση – κομματικό λίβελο του συνδικαλιστικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ.
Ως εκ τούτου «συγχαίρει» την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ που τάχιστα αναγνωρίζει και επικροτεί την πρόταση – εισήγηση και τελικά απόφαση του Δ.Σ.  του εκπροσώπου των εργαζομένων, Φώτη Νικολόπουλου.   


Γραφείο Τύπου ΔΑΚΕ/ΕΤΕ - ΑΔΜΗΕ

Αρχειοθήκη ιστολογίου