Τρίτη 28 Αυγούστου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Η οικονομική κρίση ψαλίδισε τις επενδύσεις στη διανομή – Στα μεγάλα έργα οι προσδοκίες για τον περιορισμό των μπλακ αουτ

Κωνσταντίνος Φιλίππου
Τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις μνημονιακές περικοπές των επενδύσεων στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και από τη μη ολοκλήρωση των εν εξελίξει στρατηγικών έργων του ΔΕΔΔΗΕ για την τηλε-παρακολούθηση των γραμμών και των υποσταθμών αναδεικνύονται από το τελευταίο μπλακ αουτ της Ύδρας.
Η καθυστέρηση στον εντοπισμό της βλάβης στο δίκτυο του νησιού που είχε σαν αποτέλεσμα τη γενικευμένη διακοπή ηλεκτροδότησης καθώς και η πλειάδα άλλων μικρότερων προβλημάτων σε διάφορες περιοχές έχουν να κάνουν πρωτίστως με το μειούμενο ύψος των επενδύσεων από το 2013 έως και το 2017.

Όπως προκύπτει από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του Διαχειριστή, το 2013 στη δραστηριότητα της Διανομής οι επενδύσεις ήταν στα 270,3 εκατ. ευρώ και χρόνο με το χρόνο ψαλιδίζονταν. Έτσι, το 2017 έφτασαν στα 140 εκατ. ευρώ, ενώ το 2016 ήταν στα 185, το 2015 στα 186 και το 2014 στα 256 εκατ. ευρώ.
Το «ψαλίδισμα» των επενδύσεων που ήταν κι ως αποτέλεσμα των σκληρών απαιτήσεων των προγραμμάτων προσαρμογής έφερε και μεγάλες καθυστερήσεις στους χρόνους εξυπηρέτησης των χρηστών του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα πάντα με τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις του ΔΕΔΔΗΕ το 2017 ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης (μελετών – κατασκευών) για απλές νέες συνδέσεις ανήλθε στις 29 ημέρες από 17 το 2016, 14 το 2015, 13 ημέρες το 2014 και 14 ημέρες το 2013. Παρόμοια αύξηση του χρόνου εξυπηρέτησης καταγράφηκε και για τις συνδέσεις που απαιτούν εργασίες στο δίκτυο. Αυτές ανέβηκαν το 2017 στις 56 ημέρες, από 31 ημέρες το 2016, ενώ το 2015 ήταν μόλις 28 και το 2014 ήταν στις 26 ημέρες.
Τα στρατηγικά έργα
Ο ΔΕΔΔΗΕ, όμως έχει δρομολογήσει κι επενδύσεις σε μεγάλα έργα που στοχεύουν κατά κύριο λόγο στον τηλεχειρισμό και την ψηφιοποίηση των δικτύων. Με τον τρόπο αυτό είναι εύκολος ο εντοπισμός των βλαβών από απόσταση αλλά και οι χειρισμοί για την επιδιόρθωση τους. Τα έργα αυτά περιγράφονται σε εκείνα που μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται στο πενταετές Σχέδιο Ανάπτυξης του Δικτύου για την περίοδο 2019 -2023.
Έτσι, στην περίπτωση της Ύδρας καθώς και σε άλλες διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή της Αττικής η ολοκλήρωση για παράδειγμα του εκσυγχρονισμού του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Διανομής της Αττικής θα είχε αποτρέψει την καθυστέρηση στην αποκατάσταση της παροχής ρεύματος. Το συγκεκριμένο έργο έχει ξεκινήσει από το 2010. Στόχοι του είναι η αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων τηλεχειρισμών (Control Center και Remote Terminal Units-RTUs σε Υ/Σ και Κ/Δ), η ανάπτυξη εφαρμογών DMS και ο εκσυγχρονισμός του ΚΕΔΔ. Το νέο Control Center βρίσκεται σε λειτουργία από τον Απρίλιο 2014. Μέχρι σήμερα έχει υλοποιηθεί το 70% του έργου και θα έχει ολοκληρωθεί το 2020. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 5,7 εκατ. ευρώ.
Σύστημα GIS
Από τα πλέον σημαντικά έργα είναι κι αυτό για την εγκατάσταση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS). Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 35,5 εκατ. ευρώ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το 2022.  
Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη προμηθευτεί και εγκαταστήσει κατάλληλο λογισμικό και εξοπλισμό για την εφαρμογή Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), όπου έχουν ενταχθεί τα δίκτυα δύο Περιοχών (Μεσόγεια και Δυτική Θεσσαλονίκη). Στην παρούσα φάση προβλέπεται η ένταξη των δικτύων του συνόλου της Χώρας στο GIS. Δεδομένου ότι, τα γεωγραφικά δεδομένα των εγκαταστάσεων του Δικτύου, σήμερα αποτυπώνονται χειρογραφικά σε χάρτες (πινακίδες), σε κατασκευαστικά σχέδια, καθώς και στους φακέλους των έργων, σε αρχεία σημειωμάτων, δελτίων, καρτελών κλπ, τα οποία αποτυπώνουν και περιγράφουν όχι μόνο το πώς είναι σήμερα το Δίκτυο, αλλά και άλλα χρήσιμα στοιχεία του, όπως τα διάφορα κατά καιρούς συμβάντα του (βλάβες, ζημιές κλπ), τους χειρισμούς του, τα φορτία του, τις επιθεωρήσεις του κλπ, η επέκταση του GIS σε όλη τη χώρα θα συμβάλει τα μέγιστα στην υποστήριξη των τεχνικών λειτουργιών της διανομής.
Τηλεχειρισμοί στα δίκτυα
Στα 44,8 εκατ. ευρώ ανέρχεται επίσης το ύψος της επένδυσης για την αναβάθμιση του περιφερειακού εξοπλισμού τηλεχειρισμών στα δίκτυα. Το αντικείμενο του έργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων τηλεχειριζόμενων στοιχείων σε εναέρια Δίκτυα ΜΤ και σε Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ, τα οποία θα συνδεθούν με τα Περιφερειακά ΚΕΔΔ και θα διαχειρίζονται από αυτά.
Τα οφέλη ως προς την λειτουργία περιλαμβάνουν:  
  • βελτίωση της εποπτείας των δικτύων με τη διαθεσιμότητα πληροφοριών από τα συστήματα τηλεποπτείας και επομένως ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία του δικτύου 
  • βελτίωση των δεικτών ποιότητας παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (SAIDI, SAIFI κλπ) μέσω τηλεχειρισμών και τηλεποπτείας στο δίκτυο ΜΤ
  • ταχύτερος και πιο αξιόπιστος υπολογισμός των δεικτών ποιότητας του Δικτύου
  • δυνατότητα αντιμετώπισης κρίσιμων καταστάσεων του Συστήματος, (π.χ. λόγω έλλειψης ισχύος παραγωγής) μέσω απόρριψης φορτίων (π.χ. αρδευτικών φορτίων).  βελτίωση των σχημάτων προστασίας του Δικτύου
  • βελτίωση της ποιότητας τάσης κατά μήκος των δικτύων
  • περιορισμός των τεχνικών απωλειών, λόγω καλύτερης διαχείρισης των δικτύων.
Η συγκεκριμένη επένδυση προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023.

Αρχειοθήκη ιστολογίου