Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Πέμπτη 2 Αυγούστου 2018

ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ: Επείγουσα επιστολή στον πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ - Μόλις 64 ημέρες «ζωής» για τον ΑΗΣ Αμυνταίου


Κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα  επιστολή θέλουμε να σας εκφράσουμε τον έντονο προβληματισμό – ανησυχία μας  σε σχέση με την προοπτική της Λιγνιτικής Παραγωγής στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς επίσης  και για τον κίνδυνο Ασφάλειας και Επάρκειας Εφοδιασμού της Χώρας.
Είναι γνωστό  ότι η Επιχείρηση προχώρησε  στην Απένταξη των μονάδων ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς  από το Μεταβατικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών (ΜΕΣΜΕ) και τις  έχει εντάξει μαζί με τις μονάδες Ι & ΙΙ του ίδιου Σταθμού αλλά και των μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου στο καθεστώς  παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75 Ε.Ε.
Είναι επίσης γνωστές οι προσπάθειες της σημερινής Διοίκησης της Επιχείρησης και του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας,  να εντάξει τις εν λόγω μονάδες
στα όσα ορίζει το άρθρο 29 παράγραφος 4 της σχετικής ΚΥΑ (36060/1155/Ε103/2013 ΦΕΚ 1450 Β).
Δυστυχώς όμως η Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απέρριψε  το σχετικό αίτημα, με το αιτιολογικό ότι οι Ελληνικές Αρχές δεν υπέβαλαν κανένα συμπληρωματικό αποδεικτικό στοιχείο που να υποστηρίζει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας για τις εν λόγω μονάδες και ότι κατά την άποψη της Επιτροπής είναι επιλέξιμες να λειτουργούν έως 17.500 ώρες.
Με δεδομένο ότι οι μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου λειτούργησαν από 1 Ιανουαρίου 2016 έως σήμερα 15.964 ώρες, απομένουν 1536 ώρες λειτουργίας δηλ. μόνο 64 ημέρες !!!
Αντίστοιχα για τις μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Καρδιάς απομένουν λιγότερο από 4 μήνες λειτουργίας και σε ότι αφορά τις μονάδες ΙΙΙ και ΙV θα αναγκαστούν να τεθούν εκτός λειτουργίας πριν ολοκληρωθεί η θερμαντική περίοδος 2018-2019 της τηλεθέρμανσης  της Πτολ/δας.
Κύριε Πρόεδρε,
Από τα παραπάνω και εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η Λιγνιτική Παραγωγή στη Δυτική Μακεδονία, οδηγείται σε ουσιαστική συρρίκνωση με καταστροφικά αποτελέσματα για την τοπική κοινωνία, τους εργαζομένους, την ίδια την Επιχείρηση  αλλά και για το σύνολο της Χώρας.
Δυστυχώς αυτή η προοπτική:
Δεν θα είναι δυσμενής μόνο για την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τον Φιλώτα λόγω τηλεθέρμανσης.
Δεν θα δημιουργήσει μόνο χιλιάδες νέους ανέργους.
Δεν θα συρρικνώσει μόνο το παραγωγικό δυναμικό της Επιχείρησης,
αλλά θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα για το σύνολο της Χώρας, αφού η Επάρκεια και Ασφάλεια του Εφοδιασμού, θα είναι το ζητούμενο.
Άλλωστε ο πορτοκαλί συναγερμός λόγω επάρκειας ισχύος τον Γενάρη του 2017 αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Θυμίζουμε ότι εάν δεν είχαν επιστρατευθεί τότε οι λιγνιτικές μονάδες, θα υπήρχε σοβαρότατο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση της χώρας.
Κύριε Πρόεδρε,
Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία – Μέλη της που εκπροσωπούν χιλιάδες εργαζομένους,  που ανησυχούν για το μέλλον της Λιγνιτικής Παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία, είναι υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουν με κάθε τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η βίαιη αποβιομηχάνιση της περιοχής.
Η ένταξη των μονάδων στο καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 παράγραφος 4 της Οδηγίας, είναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.
Η εκμετάλλευση – εξάντληση των λιγνιτικών κοιτασμάτων στο ΛΚΔΜ αποτελεί υποχρέωση της Πολιτείας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου