Τετάρτη 8 Αυγούστου 2018

16 νέες θεσεις εργασίας στην ΔΕΗ


Η ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Κλάδου ΑΗΣ Αθερινόλακκου, που εδρεύει στο Νομό Λασιθίου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 ΑΗΣ Αθερινόλακκου (αρχείο pdf)


Έντυπο Αίτησης - Προσθήκη ΑΜΕΑ (αρχείο pdf)

Παράρτημα ΣΟΧ - Προσθήκη ΑΜΕΑ (αρχείο pdf)

Παράρτημα Η/Υ

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 08/08/2018 έως 17/08/2018

και την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ, που εδρεύει στην περιοχή Κατταβιάς – Ρόδου στη Νήσο Ρόδο του Νομού Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 για το ΚΜΕΕΕ Χ-Λ-Ρ (Ρόδος)

Υποβολή Αιτήσεων από 03/08/2018 έως και 13/08/2018

Αρχειοθήκη ιστολογίου