Παρασκευή 3 Αυγούστου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Αιχμηρές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο εργαζομένων
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 23 από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Την Πέμπτη  02 /08/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

1.   Ορισμός Υπευθύνου Συμμόρφωσης. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
2.   Συμπλήρωση της απόφασης Δ.Σ./ΔΕΗ Α.Ε με αριθ.137/13.6.2001, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την απόφαση Δ.Σ./ΔΕΗ Α.Ε. με αριθ.195/28.8.2007. Συζήτηση και λήψη απόφασης.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
3.   Δικαιούχοι χρήσης της Εταιρικής Πιστωτικής Κάρτας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Τροποποίηση – συμπλήρωση αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου αριθ.43/6.9.2012 και 13/12.2.2015.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
4.   Διαδικασία Προεπιλογής Οικονομικών Φορέων για ένταξη σε Μητρώο Παροχής Υπηρεσιών.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
5.   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153129/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση
του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αγρινίου» της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου. – Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης. – Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».
     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
     Παραμένω συνεπής με τις επισημάνσεις που έχω κάνει και στο παρελθόν, ότι σε
     περιπτώσεις αποδεδειγμένης και κατ’ εξακολούθηση αντισυμβατικής συμπεριφοράς
     οφείλει έγκαιρα η αρμόδια υπηρεσία να τον κηρύξει έκπτωτο. 
6.   Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153127/5.6.2015 με την Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αγρινίου» της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου. – Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης. – Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
7.   Σύμβαση αριθ., ΔΔ-206/2153131/3.6.2015 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Πύργου – Ζακύνθου» της Διεύθυνσης Περιφερείας Πελοποννήσου – Ηπείρου. Αύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
8.   Διαγωνισμός αριθ. 505807/30.07.2018 για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων. Ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
9.   Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIAMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A. για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφέρειας Νησιών. Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
10.Διαγωνισμός αριθ. ΔΕΕΔ-23/15.3.2018 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπογείων καλωδίων 150 kV μόνωσης XLPE και καλωδίου ΠΙΛΟΤ στις διασυνδετικές καλωδιακές γραμμές: 1. Υ/Σ ΡΟΔΙΝΙΟΥ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ & 2. Ζ/Ξ ΣΟΡΩΝΗΣ – Κ.Δ ΡΟΔΟΥ». Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής της Εταιρίας «Ελληνικά Καλώδια Α.Ε.» επί του «Πρακτικού Νο 2» της Επιτροπής του πιο πάνω διαγωνισμού.
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.
11. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2154140/5.6.2015 ΜΕ ΤΗΝ Εταιρία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: « Δίκτυα Περιοχής Καρδίτσας» της Διεύθυνσης Περιφερείας Κεντρικής Ελλάδας. – Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρίας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης. – Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρίας «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.».
Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

Θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους που εργάστηκαν και συνεχίζουν να εργάζονται για την ταχεία αποκατάσταση των βλαβών στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πυρκαγιές και οι πλημμύρες.
           


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ

«Υπογραφή ΣΣΕ»
  
Σε μία δύσκολη περίοδο που εξακολουθεί να ισχύει η μετενέργεια είναι «θετικό» ότι φτάσαμε στην υπογραφή νέας ΣΣΕ διασφαλίζοντας όμως  την υφιστάμενη οικονομική κατάσταση και όχι κάτι καλύτερο παρά μόνο μελλοντικές υποσχέσεις.
Σε δήλωση μου στις 6/7/2018 είχα ζητήσει η υπογραφή της νέας ΣΣΕ να έχει στοιχεία δικαιοσύνης και όχι διαχωρισμού μεταξύ των εργαζομένων του Ομίλου αλλά, παρά  τις υποσχέσεις του αρμόδιου Υπουργού Κου Σταθάκη και των Διοικήσεων ΔΕΗ & ΔΕΔΔΗΕ δεν υπήρξε αποτέλεσμα. 
Οι μειώσεις και οι περικοπές στη μισθοδοσία που επέφερε η εφαρμογή του αντεργατικού νόμου Ν 4024/2011 είναι μεγάλες (στοιχεία που έχω καταθέσει και στα πρακτικά Δ.Σ ΔΕΔΔΗΕ στις 19/7/2018).
Οι εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ είναι υποχρεωμένοι να παρεμβαίνουν για την αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και σε έκτακτα  γεγονότα για αυτό και πρέπει η υπερωριακή τους απασχόληση να εξαιρεθεί από τον υπολογισμό του 65/35, ένα δίκαιο αίτημα που κατά καιρούς έχει διεκδικήσει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ.


«Νέες προσλήψεις προσωπικού»

Οι ανάγκες της Εταιρείας για νέο τεχνικό κυρίως προσωπικό είναι μεγάλες. Οι συνταξιο- δοτήσεις και αποχωρήσεις έμπειρου και ειδικευμένου προσωπικού, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των υπερωριών έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.
Προβλήματα που θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον και ίσως δεν κατορθώσουμε να ανταποκριθούμε.
Προβλήματα που οδηγούν στην απώλεια τεχνογνωσίας εξαιτίας της σοβαρής έλλειψης προσωπικού και την έντονη εργολαβοποίηση που αυξάνει το κόστος και δημιουργεί εξαρτήσεις.
Ζητάμε να εξαιρεθούμε από τον περιορισμό των προσλήψεων και να προκηρυχθεί άμεσα ο σχετικός διαγωνισμός για την κάλυψη των αναγκών. Η σημερινή κατάσταση σε πολλές μονάδες είναι τραγική.
Σε διαφορετική περίπτωση, όλα αυτά τα προβλήματα θα τα αντιμετωπίσουμε στο σύντομο μέλλον υπό μορφή χιονοστιβάδας.

Αρχειοθήκη ιστολογίου