Πέμπτη 30 Αυγούστου 2018

ΔΕΔΔΗΕ: Στο μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε. οι βλάβες στο ελληνικό δίκτυο

Ο ΔΕΔΔΗΕ, με αφορμή δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για αυξημένο αριθμό βλαβών στο Δίκτυο Διανομής το τελευταίο χρονικό διάστημα, διευκρινίζει τα εξής:
Η μελέτη και η κατασκευή των εγκαταστάσεων του Δικτύου Διανομής και ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών που εγκαθίστανται σε αυτό, βασίζονται σε αυστηρούς κανονισμούς και προδιαγραφές, παρόμοιες με εκείνες που ισχύουν στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις ΗΠΑ, εξασφαλίζοντας υψηλό βαθμό αξιοπιστίας. Επιπρόσθετα, το Δίκτυο Διανομής επιθεωρείται και συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα πάντα με τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς και τη διεθνή πρακτική.

Ωστόσο, είναι εκ των πραγμάτων αδύνατο να αποκλείσει κανείς, ακόμη και στις πιο τέλεια μελετημένες, κατασκευασμένες και συντηρούμενες εγκαταστάσεις, την εμφάνιση βλαβών, που μπορεί να οφείλονται σε αιτίες που έγκεινται πέραν της σφαίρας ευθύνης της Εταιρίας (π.χ. αστοχία υλικού, γεγονότα ανωτέρας βίας, ακραία καιρικά φαινόμενα, επεμβάσεις τρίτων στο Δίκτυο κ.λπ.).
Η μέση συχνότητα εκδήλωσης βλαβών (βλάβες ανά πελάτη και έτος) και ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) στη χώρα μας, βρίσκονται κοντά στον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει από  τα πιο κάτω σχήματα που προέρχονται από την πλέον πρόσφατη Έκθεση του Συμβουλίου των Ευρωπαίων Ρυθμιστών Ενέργειας (Council of European Energy Regulators), του Ιουλίου του τρέχοντος έτους, αναφορικά με τη συνέχεια τροφοδότησης της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Στα σχήματα δεν συμπεριλαμβάνονται οι εξαιρούμενες διακοπές τροφοδότησης, δηλαδή όσες δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα  του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής και όσες σχετίζονται με ακραίες (δυσμενείς) καιρικές συνθήκες.
Επιπλέον, από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία Ποιότητας Υπηρεσιών, που  αποστέλλονται σε ετήσια βάση από τον ΔΕΔΔΗΕ στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), προκύπτει ότι ο μέσος χρόνος διακοπής της τροφοδότησης εξαιτίας βλαβών (λεπτά διακοπής ανά πελάτη και έτος) του έτους 2017 είναι μειωμένος έναντι αυτού του έτους 2012 κατά περίπου 4% και ότι το πλήθος των βλαβών του Δικτύου Διανομής, πανελλαδικά, του έτους 2017 είναι μειωμένο έναντι αυτού του έτους 2012 κατά περίπου 14%.
Τέλος, ως προς τις δαπάνες συντήρησης του Δικτύου, θα πρέπει να τονισθεί ότι αυτές διατηρούνται σε σταθερά επίπεδα και προσεγγίζουν το 30% των ετήσιων λειτουργικών δαπανών του ΔΕΔΔΗΕ την τελευταία 5ετία.

Αρχειοθήκη ιστολογίου