Πρόγραμμα MED Διαγνωστικό / ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ DENTAL CARE / EYE CARE / ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - www.genop.gr

Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018

Επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης Εγγυήσεων Προέλευσης από υδροηλεκτρικά της ΔΕΗ μέχρι τα τέλη του έτους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε στην τελευταία του συνεδρίαση την επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της ΔΕΗ Α.Ε., μέχρι 31.12.2018, από την παραγωγή των ΥΗΣ του έτους 2018, για τους πελάτες της ΔΕΗ και σύμφωνα με τις υπ’ αριθ., 18/10.3.2016 και 92/11.7.2017 σχετικές Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο γνωμοδότησε όπως κηρυχθεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, σε Α’ φάση, υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., εκτάσεων του Δήμου Πύλης της Π.Ε. Τρικάλων, συνολικού εμβαδού 1.791.712,72 τ.μ., με τα συστατικά και παραρτήματά τους, για την πρόσκτηση εκτάσεων που επηρεάζονται από τη δημιουργία του ταμιευτήρα του ΥΗΕ Μεσοχώρας, με επίκληση της διαδικασίας του κατεπείγοντος, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παρ. 1 του άρθρου 3, του Ν. 2882/2001, όπως ισχύει.

Αρχειοθήκη ιστολογίου